Supravodivé nanohybridy mimo rovnováhu

Hlavní řešitel: RNDr. Tomáš Novotný Ph.D.
Od 1.1.2023 do 31.12.2025

Role dekoherence v nelinárních optických interakcích vysokého řádu

Hlavní řešitel: Artur Slobodeniuk, Ph.D.
Od 1.1.2023 do 31.12.2025

Teorie magnetických systémů v externích polích

Řešitel: doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D
Od 1.1.2023 do 31.12.2025

Molekulární spintronika: řízení spin-orbitálních polí

Identifikační kód: 22-22419S
Hlavní řešitel: Ing. Richard Korytár, Ph.D.
Od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024

Korelací indukované kvantové fluktuace v nízkorozměrových supravodivých strukturách

Identifikační kód: LTC19045 IDENTIFIKAČNÍ KÓD: LTC19045
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Od 1. června 2019 do 30. září 2021

Kvantová koherence v systémech s korelovanými elektrony: a magnetismu v nano- a objemových materiálech.

Identifikační kód: 19-13525S
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021

Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech

18-07172S
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020

Molekulární spintronika: Kondo efekty a spinový moment

Identifikační kód: Primus/SCI/09 Identifikační kód: Primus/SCI/09
Hlavní řešitel: Ing. Richard Korytár, Ph.D.
Od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2021