Novinky z teoretického oddělení

15. 02. 2023
Excitony ve dvouvrstvách MoSe2

Elektron a díra mohou vytvářet vázané stavy známé jako excitony. Když se tyto stavy vyskytují v atomově tenké vrstvě polovodiče, chovají se jako dvourozměrné atomy vodíku. Téměř, ale ne přesně. Více podrobností najdete v našem nedávném článku.

03. 01. 2023
Fyzika v údolích

Materiály nazývané dichalkogenidy přechodných kovů mohou držet elektrony v pásových minimech nazývaných údolí. Zkoumali jsme možnost ovládat tyto elektronické stavy světelnými impulsy. Důkladnou teoretickou analýzu najdete v našem nedávném článku!

02. 12. 2022
Tmavé excitony se v magnetickém poli zesvětlí

Luminiscenční spektrum excitonů v ReS2 připomíná přechody ve volném atomu (Rydbergova řada), až na to, že některé přechody chybí, jsou „tmavé“. To je způsobeno interakcemi, jak podrobně popisují teoretické výpočty A. Slobodenyuka, ověřeny měřeními v magnetických polích. Prečtěte si více.

11. 11. 2022
Vítáme nového člena teoretický skupiny

Dr. Athanasios Koliogiorgos se přidal k naší skupině. Přejeme mu hodně úspéchů.