Novinky z teoretického oddělení

01. 03. 2024
Gratulujeme Dr. Štěpánu Markovi!

Gratulujeme Štěpánu Markovi, Ph.D. k úspěšné obhajobě doktorské disertační práce! Přejeme mu mnoho úspěchů na jeho další vědecké cestě v rámci postdoktorandské pozice na Univerzitě v Řezně.

03. 11. 2023
Projekt na výzkum kvantových materiálů

Teoretické oddělení a oddělení nanostruktur KFKL se podílejí na řešení projektu Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích (QM4ST). Projekt byl udělen z operačního program Jan Amos Komenský spolufinancovaného EU, hlavním řešitelem je Západočeská univerzita v Plzni.

24. 08. 2023
Směrem k transparentním molekulárním spojům

Díky své nekonečné variabilitě nabízejí tranzistory na molekulární bázi vzrušující alternativu k křemíkové technologii. Ve spolupráci s laboratoří v Indii naši teoretici popsali fungování molekulárního spojení, které je pro elektronický proud téměř průhledné. Blahopřejeme Štěpánu Markovi, našemu Ph.D. studentovi, ke své první publikaci!

11. 05. 2023
Natahování jediné molekuly

Na rozdíl od tranzistorů na bázi křemíku mohou být jednomolekulární spoje hradlovány jednoduše mechanicky: buď natahováním nebo stláčením elektrod. Detailní dopad hradlování na vodivost musí být vyhodnocen pomocí kvantové teorie. Náš tým se spojil s experimentální laboratoří, aby pochopil, co se děje, když natahujete jedinou molekulu.

31. 03. 2023
Revoluce v elektronice? Inovativní způsob kontroly excitonů v polovodičích

Vědci z naší fakulty učinili překvapivý objev v oblasti optoelektroniky. Náš výzkum ukázal nový způsob manipulace s excitony v polovodičích pomocí koherentních optických interakcí, což otevírá dveře ultrarychlé „valleytronice“ pracující na terahertzových frekvencích.

15. 02. 2023
Excitony ve dvouvrstvách MoSe2

Elektron a díra mohou vytvářet vázané stavy známé jako excitony. Když se tyto stavy vyskytují v atomově tenké vrstvě polovodiče, chovají se jako dvourozměrné atomy vodíku. Téměř, ale ne přesně. Více podrobností najdete v našem nedávném článku.

03. 01. 2023
Fyzika v údolích

Materiály nazývané dichalkogenidy přechodných kovů mohou držet elektrony v pásových minimech nazývaných údolí. Zkoumali jsme možnost ovládat tyto elektronické stavy světelnými impulsy. Důkladnou teoretickou analýzu najdete v našem nedávném článku!

02. 12. 2022
Tmavé excitony se v magnetickém poli zesvětlí

Luminiscenční spektrum excitonů v ReS2 připomíná přechody ve volném atomu (Rydbergova řada), až na to, že některé přechody chybí, jsou „tmavé“. To je způsobeno interakcemi, jak podrobně popisují teoretické výpočty A. Slobodenyuka, ověřeny měřeními v magnetických polích. Prečtěte si více.

11. 11. 2022
Vítáme nového člena teoretický skupiny

Dr. Athanasios Koliogiorgos se přidal k naší skupině. Přejeme mu hodně úspéchů.