03. 11. 2023

Projekt na výzkum kvantových materiálů

Projekt na výzkum kvantových materiálů

Teoretické oddělení a oddělení nanostruktur KFKL se podílejí na řešení projektu Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích (QM4ST). Projekt byl udělen z operačního programu Jan Amos Komenský spolufinancovaného EU, hlavním řešitelem je Západočeská univerzita v Plzni.

Projekt se zaměřuje na studium materiálů vykazujících zcela nové vlastnosti vysvětlitelné kvantovou fyzikou. Využití naleznou nejen v kvantových počítačích, unikátních senzorech, integrovaných obvodech či elektronických zařízeních pracujících takřka bez energie, ale také v oblasti medicíny či pokročilých biotechnologiích. Mohou mít také zásadní význam pro bezemisní technologie.

Link na komentář v ČT: