Novinky

21. 03. 2024
Naši noví kolegové

Vítáme nové členy skupiny: Subhasmitu Raye, Ph.D., and Daniela Boboka, Mgr. Sc. Přejeme jim zajímavé problémy k řešení,vědecké objevy a produktivní studium během jejich pobytu na Univerzitě Karlově.

01. 03. 2024
Gratulujeme Dr. Štěpánu Markovi!

Gratulujeme Štěpánu Markovi, Ph.D. k úspěšné obhajobě doktorské disertační práce! Přejeme mu mnoho úspěchů na jeho další vědecké cestě v rámci postdoktorandské pozice na Univerzitě v Řezně.

13. 02. 2024
CZECH NEUTRON COMMUNITY MEETING 2024

Setkání české neutronové komunity 2024 proběhlo 1.února 2024 na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za účasti 73 registrovaných vědeckých pracovníků a studentů. Setkání zahrnovalo 23 přednášek rozdělených do pěti sekcí a závěrečnou diskuzi o budoucnosti české neutronové komunity.

05. 02. 2024
Výsledek široké mezinárodní spolupráce publikován v Nature Communications

Tým M. Vališky úspěšně připravil vysoce kvalitní monokrystalické vzorky UTe2, cíleně připraveny pro studium kvantových oscilací. S využitím těchto vzorků provedla skupina z universzity v Cambridge pod vedením A. Eatona sérii experimentů ve vysokých magnetických polích, následovaných pokročilým modelováním k posouzení možných geometrií Fermiho povrchů v tomto materiálu.

04. 01. 2024
Setkání české neutronové komunity 2024

Katedra fyziky kondenzovaných látek (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy) a Ústav jaderné fyziky (Akademie věd České republiky) pořádají celodenní setkání českých uživatelů neutronů. Setkání české neutronové komunity 2024 navazuje na sérii každoročních setkání českých neutronových uživatelů započatého v roce 2016 a neformálních setkání neutronových uživatelů Neutron.beer, které byly přerušeny pandemií Covid-19.

13. 12. 2023
Nový GAČR projekt: Návrh vysoce výkonných feroelektrik založený na simulacích

Grantová Agentura České republiky (GAČR) podpořila společný projekt Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. a Katedry fyziky kondenzovaných látek s názvem „Návrh vysoce výkonných feroelektrik založený na simulacích“.

04. 12. 2023
Advanced MUltiscaLe materials for key Enabling Technologies (AMULET)

V konkurenci 66 projektů přihlášených do výzvy Špičkový výzkum v programu OP JAK (MŠMT ČR) uspěl projekt AMULET (Advanced MUltiscaLe materials for key Enabling Technologies). Výzva je zaměřená na podporu výzkumu s potenciálem excelentních výsledků uplatnitelných v praxi.

03. 11. 2023
Projekt na výzkum kvantových materiálů

Teoretické oddělení a oddělení nanostruktur KFKL se podílejí na řešení projektu Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích (QM4ST). Projekt byl udělen z operačního program Jan Amos Komenský spolufinancovaného EU, hlavním řešitelem je Západočeská univerzita v Plzni.

23. 10. 2023
Výběr editorů PRB pro článek studenta o van der Waalsově magnetismu

Dávid Hovančík, Ph.D. student Katedry fyziky kondenzovaných látek, je prvním autorem článku "Robustní mezivrstevnatý antiferomagnetismus a trikritikalita ve van der Waalsově sloučenině VBr3" vybrané editory časopisu Physical review B. Tato studie je výsledkem rozsáhlé spolupráce mezi experimentátory a teoretiky z Katedry fyziky kondenzovaných látek, Oddělení anorganické chemie, Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Hochfeld-Magnetlabor Dresden a MGML.

24. 08. 2023
Směrem k transparentním molekulárním spojům

Díky své nekonečné variabilitě nabízejí tranzistory na molekulární bázi vzrušující alternativu k křemíkové technologii. Ve spolupráci s laboratoří v Indii naši teoretici popsali fungování molekulárního spojení, které je pro elektronický proud téměř průhledné. Blahopřejeme Štěpánu Markovi, našemu Ph.D. studentovi, ke své první publikaci!