Novinky

24. 08. 2023
Směrem k transparentním molekulárním spojům

Díky své nekonečné variabilitě nabízejí tranzistory na molekulární bázi vzrušující alternativu k křemíkové technologii. Ve spolupráci s laboratoří v Indii naši teoretici popsali fungování molekulárního spojení, které je pro elektronický proud téměř průhledné. Blahopřejeme Štěpánu Markovi, našemu Ph.D. studentovi, ke své první publikaci!

13. 08. 2023
LK-99: Hledání supravodivosti při pokojové teplotě

Nedávný objev sloučeniny LK-99, šedě-černého materiálu s potenciálem projevit supravodivost při pokojové teplotě, zaujal vědeckou komunitu i širší veřejnost. Tento článek ukazuje cestu našeho oddělení, kdy se tým pod vedením Rosse Colmana rozhodl replikovat korejský postup. O našem postupu pravidelně informujeme i laickou veřejnost na katedrálním Twitteru/X a držíme se zásad otevřené vědy.

26. 07. 2023
Lvíčata na KFKL

Žáci z univerzitní základní školy ČVUT s názvem Lvíčata navštívili naši katedru ke konci školního roku. Během návštěvy se seznámili s našimi laboratořemi pro růst krystalů a tepelné vlastnosti. Projevili velký zájem o naše zařízení a materiály, které se zde studují. S průvodci prozkoumali proces tavby materiálů v pecích s extrémními teplotami, včetně ohromujících 2000°C. Také se naučili ovládat robotický systém pro orientaci krystalů pomocí rentgenové difrakce.

25. 07. 2023
Profesorka Vejpravová jmenována mezi TOP 23 špičkovými českými vědkyněmi

Profesorka Jana Kalbáčová Vejpravová, vedoucí oddělení fyziky nanostruktur a přední odbornice na fyziku kondenzovaných látek, byla zařazena do seznamu 23 předních českých vědkyň podle magazínu Forbes. Forbes zdůraznil její přínos v oblasti fyziky kondenzovaných látek a úspěchy v projektu TSuNAMI.

17. 07. 2023
PCFES 2023

Ve dnech 15.6.-18.6. jsme pořádali již 14. ročník konference Prague Colloquium on f-Electron Systems (PCFES). Mezi účastníky byli kolegové, zájemci o fyziku lanthanoidů a aktinoidů, z mnoha koutů světa od Kanady či Argentiny až po Japonsko. Mezi různorodými tématy dominovala nekonvenční supravodivost sloučeniny UTe2, objevená v roce 2019, a vlastnosti dalších teluridů uranu. Extrémní odolnost vůči magnetickému poli a existence několika oddělených supravodivých fází slibuje vnést nové světlo do samotných principů supravodivosti.

23. 06. 2023
Struktura 2023

Ve dnech 29.5.-2.6. jsme pořádali v Uherském Hradišti tradiční konferenci Struktura, letos Struktura 2023, s bohatým programem a kursy. Hlavní program byl věnován prezentaci pracovišť v ČR a SR zabývajících se krystalografií a rtg, neutronovou a elektronovou strukturní analýzou.

21. 06. 2023
Zahradní párty

Vedoucí oddělení magnetismu Ross Colman pravidelně organizuje Zahradní párty. Neformální setkání na Dvoře Tuchotice se letos uskutečnilo již potřetí a vytváří slibnou tradici setkávání členů naší skupiny v přátelské a pohodové atmosféře.

11. 05. 2023
Natahování jediné molekuly

Na rozdíl od tranzistorů na bázi křemíku mohou být jednomolekulární spoje hradlovány jednoduše mechanicky: buď natahováním nebo stláčením elektrod. Detailní dopad hradlování na vodivost musí být vyhodnocen pomocí kvantové teorie. Náš tým se spojil s experimentální laboratoří, aby pochopil, co se děje, když natahujete jedinou molekulu.

06. 04. 2023
Vodík v aktinoidech: elektronové a mřížové vlastnosti

Nový přehledový článek, zabývající se interakcí aktoniodů s vodíkem a fyzikálními vlastnostmi hydride aktinoidů, vyšel v prestižním časopise Reports on Progress in Physics. Interakce aktinoidů s vodíkem je významná v jaderné energetice a vojenství, neboť již malá množství vodíku mohou vest k rozpadu “součástek”. Afinita ke vzniku hydridů má však také pozitivní stránku. Kovový uran je využíván ke skladování a uvolňování tritia v systémech jaderné fůze. Náš zájem spočívá především v pochopení hydridů aktinoidových kovů a intermetalických sloučenin jako pevných látek kombinujících nejlehčí a nejtěžší prvky periodické soustavy. Tento článek zmiňuje historický vývoj of 40. let 20 století, ale zaměřuje především na výsledky vlastního výzkumu, které objasňují změny elektronové struktury, vlastností krystalové mříže a spektroskopických charakteristik v důsledku zabudování atomů H to intersticiálních poloh, které vede k objemové expanzi a nábojovým přesunům. Přináší odpovedi na otázky typu proč jsou hydridy uranu a plutonia feromagnetické. Zvláštní kapitola je věnována vysokoteplotní supravodivosti polyhydridů.

31. 03. 2023
Revoluce v elektronice? Inovativní způsob kontroly excitonů v polovodičích

Vědci z naší fakulty učinili překvapivý objev v oblasti optoelektroniky. Náš výzkum ukázal nový způsob manipulace s excitony v polovodičích pomocí koherentních optických interakcí, což otevírá dveře ultrarychlé „valleytronice“ pracující na terahertzových frekvencích.