Lidé

Vedení

doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Telefon 95155 1392
Místnost F 061
Vedoucí katedry
Teoretický fyzik zajímající se hlavně o kvantově-mechanické efekty v pevných látkách.

doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.

Telefon 95155 2772
Místnost C 137
Zástupce vedoucího katedry

Mgr. Kateřina Mikšová

Telefon 95155 1393
Místnost F 064
Tajemnice a sekretářka

Profesoři

prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.

Telefon 95155 1367
Místnost F 150 F 151
Snažím se pochopit role elektronů, iontů v krystalové mříži a jejich interakcí v magnetech a supravodičích.

Docenti

doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D.

Telefon 95155 1397
Místnost F 054
Teoretický fyzik se zájmem o modelování pevných látek pomocí výpočtů z prvotních principů, a o studium pokročilých vlastností spinových systémů.

doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.

Telefon 95155 1368
Místnost F 150 F 152
Electronic structure calculations based on Density. Functional Theory; First-principles crystal field calculations; Magnetism of rare earths and actinides intermetallics.

doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Telefon 95155 1392
Místnost F 061
Vedoucí katedry
Teoretický fyzik zajímající se hlavně o kvantově-mechanické efekty v pevných látkách.

Asistenti

Dr. rer. nat. Jeroen Custers

Silně korelované elektronové systémy, kvantová kritikalita, těžké fermiony, Kondův jev, topologie a supravodivost v korelovaných materiálech s f-elektrony.

RNDr. Petr Čermák, Ph.D.

Fyzik co si hraje s neutrony. Mám MaMBu. MGML local contact, opendata nadšenec, figshare ambassador, python lover.

RNDr. Silvie Černá, Ph.D.

Zabývám se vlivem absorpce vodíku na vlastnosti vzácnozeminných a uranových sloučenin. Zajímá mě, co se stane s krystalovou strukturou a magnetickými vlastnostmi. Zároveň hledám sloučeniny, které by se daly nějak zajímavě využít.

RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.

Krystaly jsou nejen krásné, ale umožňují nám studovat své unikátní fyzikální vlastnosti.

Postdoktorandi

Nikolaos Biniskos, Ph.D.

Physicist using neutrons to investigate magnetism.

Doktorandi

Mgr. Petr Proschek

MGML local contact, experimenty s vysokými tlaky a/nebo vysokámi magnetickými poli a/nebo nízkými teplotami.

Ing. Martin Žáček

Telefon 95155 2707
Místnost C 137 V 117 (216)
Ph.D. student vyskytující se v Troje.

Studenti

Ostatní pracovníci

Ing. Miroslav Veverka, Ph.D.

Anorganický chemik zajímající se o magnetické 2D a 3D materiály, supravodiče a nanodiamanty.