Úspěšní absolventi

  • prof. David Rafaja (Ph.D. na MFF UK, 1993, odd. strukturní analýzy), profesor, ředitel Institute of Materials Science, Technical University Bergakademie Freiberg, Německo
  • prof. Radovan Černý (Ph.D. na MFF UK, 1990, odd. strukturní analýzy), profesor, Laboratory of Crystallography, Universite de Geneve, Švýcarsko
  • dr. Jan Ilavský (dipl. práce na MFF UK, odd. strukturní analýzy), beam scientist, Argonne National Laboratory, USA