Ing. Martin Žáček

Oddělení
Oddělení fyziky nanostruktur
Telefon
95155 2707
E-mail
Martin.Zacek@mff.cuni.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
C 137, 1. patro, Kryogenní pavilon,
V Holešovičkách 747/2, Praha 8
V 117 (216), 1. patro, Vývojové dílny Troja,
V Holešovičkách 747/2, Praha 8
ORCID
0000-0003-0344-6959
Martin Žáček

Vzdělání

  • 1999 – 2006: studium (Ing.) na FEL ČVUT (elektrotechnika a informatika)
  • 2019 – nyní: doktorské studium na MFF UK (Fyzika nanostruktur a nanomateriálů), disertační práce Magnetické a chirální analogy van der Waalsovských heterostruktur

Oblasti vědeckého zájmu

  • návrh a výroba kryogenních a měřících aparatur
  • měření fyzikálních vlastností materiálů v nízkých teplotách a vysokých magnetických polích
  • automatizace a modifikace experimentů

Účast na projektech