RNDr. Milan Dopita, Ph.D.

Oddělení
Oddělení strukturní analýzy
Telefon
95155 1387
E-mail
milan.dopita@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
F 062, přízemí, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
ORCID
0000-0003-4485-5265
ResearcherID
M-4017-2016
Scopus
7005630544
Ostatní
Milan Dopita

RNDr. Milan Dopita, PhD., (narozen 1978)

Vzdělání:

 • 1996 – 2001 Studium fyziky, Matematicko-fyzikálnmí fakulta Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK)
 • Červen 2001 Mag. MFF UK (Téma diplomové práce: X-ray study of quaternary composites (Ti,W)(C,N).)
 • Září 2009 PhD., MFF UK (Téma disertační práce: Microstructure and properties of nanocrystalline hard coatings and thin film nanocomposites.)
 

Zaměstnání:

 • 2001 – 2005 Vědecký pracovník, Katedra fyziky kondenzovaných látek, MFF UK.
 • 2005 – 2015 Vědecký pracovník, Institut Materiálového Výzkumu, TU-Bergakademie Freiberg, Německo.
 • 2015 – Vědecký pracovník, Katedra fyziky kondenzovaných látek, MFF UK.
 

Zahraniční pobyty:

 • 2000 TU univerzita Vídeň, Rakousko (3 měsíce)
 • 2003 – 2004 TU Chemnitz, Německo, (6 měsíců)
 • 2005 – 2015 TU – Bergakademie Freiberg, Německo.
 

Vědecká práce:

 • Metody: Rozptyl rtg. záření, prášková difrakce, vysoko / nízkoteplotní difrakce, metoda celkového rozptylu, párová distribuční funkce, elektronová mikroskopie, difrakce zpětně rozptýlených elektronů (EBSD), transmisní elektronová mikroskopie a spektroskopie (TEM, TEM/EELS), Metoda plazmového spékání materiálů (spark plasma sintering – SPS), maloúhlový rozptyl rentgenového záření (SAXS / GISAXS).
 • Materiály: Nanokrystalické materialy, nanokrystalické tvrdé povlaky a nanokompozity, tenké vrstvy, vysoce deformované uhlíkové nanomateriály, silně plasticky deformované kovy, korozivně odolné vrstvy pro vysokoteplotní aplikace, cermety, keramiky.
 • Problémy: Struktura a reálná struktura nanomateriálů, určování napětí a deformace, profilová analýza, přednostní orientace krystalitů, mikrotextůra, grain boundary engineering.
 

Publikační aktivita:

autor nebo spoluautor 90 vědeckých článků s více než 1000 citacemi, h-index 17 (WoS)

 

Řešené projekty:

2017–2022 NanoCent – Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace, OPVVV, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000485