RNDr. Silvie Černá, Ph.D.

Oddělení
Oddělení magnetických vlastností
Telefon
95155 1351
E-mail
maskova@mag.mff.cuni.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
F 106, 1. patro, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
ORCID
0000-0002-0154-7951
ResearcherID
P-4172-2017
Scopus
26 531 494 600
Silvie Černá

Zabývám se přípravou a charakterizací vzácnozeminných a uranových intermetalických sloučenin se zaměřením na vliv absorpce vodíku na jejich krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti. Hlavní organizátor konference Prague Colloquium on f-electron Systems