Ing. Dominik Legut, Ph.D.

Oddělení
Oddělení teoretické fyziky
Telefon
E-mail
dominik.legut@vsb.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
ORCID
0000-0001-9185-9934
Scopus
17434490500
Ostatní
Dominik Legut

V současné době se věnuje zejména oblasti magnetismu a mřížkových vibrací (fononů), fonon-fonon (PRB 2012, 2020), fonon-elektron a spin-fonon interakcí, magnetismu (Nature Phys. 2020), spin-orbit interakci a magneto-krystalové anisotropii (PRB 2019), f-elektronových materiálů (JNM 2012, 2021, 2022, PRB 2016, 2020), designu ultratvrdých 3D a 2D pevných látek (Phys. Rep.2019, Chem. Rev. 2019, PRL 2012, PRB 2010), Li-bateriím a příbuzným tématům (PNAS 2019, Ene. Stor. 2019, Adv. Ene. 2017, J. Mat. Chem A 2018), a v neposlední řadě rovněž magnetostrikcí a magnetoelasticitě (CMS 2023, SCC 2022, PRB 2022, CPC 2021, CPC 2020), atd.