doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Oddělení
Oddělení teoretické fyziky
Telefon
95155 1392
E-mail
tomas.novotny@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
F 061, přízemí, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
ORCID
0000-0001-7014-4155
ResearcherID
C-7392-2009
Scopus
10540666000
Tomáš Novotný

Odborná kariéra:

 • od 2022 vedoucí Katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK
 • od 2020 docent na KFKL MFF UK
 • 2001 - 2020 vědecký pracovník na KFKL MFF UK
 • 2010–2011 hostující profesor na Université Joseph Fourier a Institute Néel, CNRS, Grenoble, Francie
 • 2004–2006 postdoktorand ve skupině prof. Kartena Flensberga na Niels Bohr Institute v Kodani, Dánsko
 • 2002–2004 postdoktorand ve skupině prof. Antti-Pekka Jauha na Dánské technické univerzitě v Lyngby, Dánsko
 • 1996 – 2000 doktorand ve skupině prof. Bedřicha Velického na MFF UK
 • 1996 zakončení s vyznamenáním magisterského studia teoretické fyziky na MFF UK

Výzkumná aktivita:

 • Nanoskopické hybridní systémy – studium kvantových teček a molekul napojených na supravodivé nebo kovové elektrody, studium kvantových fázových přechodů, Kondova jevu, efektivních modelů atd. pomocí semi-analytických metod mnohočásticové kvantové mechaniky 
 • Elektronický kvantový transport – výpočet nerovnovážných transportních vlastností nanoskopických systémů pomocí metod nerovnovážné kvantové statistické fyziky včetně zobecněných řídících rovnic a nerovnovážných Greenových funkcí
 • Stochastické procesy – studium široké škály klasických i kvantových stochastických procesů od dýchání bublin v DNA až po kvantový elektronický šum a úplnou počítací statistiku v nanoskopickém transportu

Vědecký výstup (k 31. 1. 2023):

 • H-index (Web of Science): 23 
 • 70 publikací v impaktovaných časopisech, z toho 7 ve Phys. Rev. Lett. a po jednom v PNAS, Nano Letters, ACS Nano, J. Phys. Chem. Lett., Quantum a npj 2D Materials and Applications    
 • 1975/1820 citací s/bez autocitací (Web of Science)
 • 29 pozvaných přednášek na mezinárodních konferencích a workshopech včetně General Conference of the Condensed Matter Division, EPS nebo opakovaně na SCES (Strongly Correlated Electron Systems)
 • Hlavní řešitel 5 grantů GA ČR (včetně 3 bilaterálních) a INTER-COST grantu MŠMT; spoluřešitel 2 standardních grantů GA ČR
 

Aktivity v rámci vědecké komunity:

 • Spolupořadatel 431. WE-Heraeus Seminar “Noise and Full Counting Statistics in Mesoscopic Transport” v Bad Honnef, Německo v květnu 2009 (spolu s prof. Tobiasem Brandesem z TU Berlin)
 • Člen 2 COST akcí, člen management committee v jedné z nich
 • Recenzent grantových žádostí pro irskou, polskou, izraelskou a švýcarskou grantovou agenturu