RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.

Oddělení
Oddělení magnetických vlastností
Telefon
95155 1482
E-mail
Klara.Uhlirova@mff.cuni.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
F 088, přízemí, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
ORCID
0000-0002-6889-3621
ResearcherID
C-8505-2013
Scopus
14122527900
Klára Uhlířová

Zaměření

Předmětem mého zájmu je fyzika kondenzovaných látek, zejména problematika silně korelovaných elektronových systémů a magnetických materiálů, např. antiferomagnetických materiálů CuMnAs či NaMnAs. V poslední době se do popředí mého zájmu dostaly materiály s van der Waalsovými vazbami včtně tzv. Misfit Layered Compounds.  

Pro svůj výzkum využívám řadu metod růstu monokrystalů a charakterizačních metod. Kromě toho mám zkušenosti s mikroskopickými metodami jako jsou skenovací elektronová mikroskopie (SEM), mikroskopie fokusovaným iontovým svazkem (FIB), elektronová litografie nebo mikroskopie atomárních sil (AFM) včetně nízkoteplotních měření. Dále jsou to rutinní měření magnetizací, elektrických odporů či tepelných kapacit v komerčních kryostatech.

Působím též jako vedoucí laboratoře MGCL – Materials Growth and Characterization laboratory, jež je součástí výzkumné infrastruktury MGML.EU

Pracovní zkušenosti

  • 2013 – nyní: odborná asistentka/vědecká pracovnice na katedře fyziky kondenzovnaných látek MFF UK 
  • 2011– 2013: postdoc na Fyzikálním institutu Leidenské Univerzity, Nizozemí

Výuka

Vzdělání

  • 2005–2010 Ph.D na MFF UK (Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum)
  • 2000–2005 magisterské studium na MFF UK (fyzika kondenzovaných a makromolekulárních látek) 
 

Jazykové znalosti

čeština (mateřský), angličtina (plynně), nizozemština (plynně), němčina (pasivně)