doc. RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.

Oddělení
Oddělení magnetických vlastností
Telefon
95155 1652
E-mail
jiri.prchal@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
F 062, přízemí, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
ORCID
0000-0002-2709-7012
ResearcherID
Q-1914-2017
Scopus
8378120400
Jiří Prchal

doc. RNDr. Jiří Prchal, PhD. (nar. 1978)

Jsem zaměřením experimentální fyzik, rád zkoumám pevné látky za nízkých teplot, vysokých magnetických polí a zejména vysokého tlaku.

Vzdělání:

 • 1993–1997: středoškolské studium Gymnázium Zborovská (dnes Gymnázium Christiana Dopplera), Praha
 • 1997–2002: vysokoškolské studium, MFF UK, Fyzika pevných látek; diplomová práce na téma: „Experimentální studium elektronových vlastností systému RT(1-x)T’(x)Al” https://kfkl.cz/kfes/lide/prchaldp.pdf
 • 2002–2006: doktorandské studium, MFF UK, Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum; disertační práce na téma: “Study of magnetic properties of RT1(1-x)T2(x)Al compounds”
 • 2022: habilitační práce „Vliv tlaku na fyzikální vlastnosti intermetalik“

Zahraniční pobyty:

 • 2003: HMI Berlin (2 měsíce; kurs Sommer Programme)
 • 2004: ILL/ESRF/CNRS/CEA Grenoble (6 týdnů; kurs HERCULES)
 • 2004–2005: 12-měsíční pobyt v National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba, Japonsko
 • 2007–2008: 6-ti měsíční pobyt v ITU Karlsruhe, Německo
 • 2010: ILL/ESRF 1-týdenní specializační kurs Hercules, zaměřený na studium materiálů pomocí synchrotronového a neutronového záření za vysokých tlaků

Řešení grantů:

 • FRVŠ 1842/G6, GAUK 282/2004/B-FYZ/MFF, GAČR 202/07/P153, GAČR P204/15–03777S (spoluřešitel)
 • Vedoucí 5 grantových studentských projektů GAUK (GAUK1584017, GAUK188115, GAUK368115, GAUK546214, GAUK358121 – probíhající grant)

Publikační činnost (celková / posledních 5 roků):

34/8 prezentací na mezinárodních konferencích, z toho 6/3 ústních přednášek, (spolu)autor 73/22 článků v mezinárodních impaktovaných časopisech (h-index dle WOS: 11, počet citací: 359, bez autocitací: 234)

Organizace konferencí:

 • SCES2017, JdA2015, ECNS2011 – člen organizačního výboru
 • EHPRG2019 – conference chair (https://ehprg2019.org/)

Výuka na MFF UK:

 • Přednášky “Magnetické vlastnosti pevných látek”, “Fyzika ve vysokých tlacích”
 • Výuka v praktiku “Praktikum I – Mechanika a mol.fyzika”, “Fyzikální praktikum III pro obor OF”
 • Vedoucí (úspěšně obhájených) 7 bakalářských, 5 diplomových prací a 1 disertační práce

Odborné zaměření:

Magnetismus vzácnozeminných a uranových intermetalických sloučenin, určování magnetických struktur pomocí neutronové difrakce, studium fyzikálních vlastností intermetalik za vysokých tlaků, vysokotlaké techniky.