doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D.

Oddělení
Oddělení teoretické fyziky
Telefon
95155 1397
E-mail
Karel.Carva@mff.cuni.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
F 054, přízemí, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
ORCID
0000-0002-2275-1986
ResearcherID
A-3703-2008
Scopus
56055065800
Karel Carva

Výzkumné aktivity

  • Teorie pevných látek: Magnetismus, Spinově-závislý elektronový transport a další spintronické jevy, Dynamika magnetizace, Nerovnovážné stavy, Ultra-rychlé procesy.
  • Používané metody: Výpočty prvních principů (teorie funkcionálu hustoty), Teorie Greenovy funkce, Lineární odpověď, Atomistická spinová dynamika.
  • Studované systémy: Grafen, Nízkoměrné magnetické systémy a nanostruktury, Topologické izolátory, Magnetické materiály v nerovnovážném stavu.

Vzdělání

1997–2003 Magisterské studium Teoretické fyziky, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha.
2003–2007 Doktorské studium ve Fyzice kondenzovaného stavu a výzkumu materiálů, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha. Obhájená disertační práce: Spin-závislý transport v vrstevnatých magnetických nanostrukturách.

Profesní kariéra

2007–2009 Hostující výzkumný pracovník, Uppsalská univerzita, Fakulta fyziky a materiálových věd, Uppsala.
2009–2020 Výzkumný pracovník, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha. Habilitační práce: Dynamika magnetizace v pevných látkách studovaná pomocí mikroskopických teoretických metod, obhájená v roce 2020.
2021- Docent, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha.

Publikační činnost (31.3.2023)

  • Články v recenzovaných časopisech s impaktním faktorem: 81
  • Citace: přes 2200, h-index: 23