prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.

Oddělení
Oddělení magnetických vlastností
Telefon
95155 1353
E-mail
pavel.javorsky@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
F 113, 1. patro, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
ResearcherID
C-2132-2015
Pavel Javorský

Prof. Pavel JAVORSKÝ, Dr. (* 1967)

Profesor na MFF UK.

Vzdělání a pracovní kariéra: 1986 – 1992 studium na MFF UK, završeno v r. 1992. 1992 – 1997 postgraduální studium na MFF UK, titul Dr. v r. 1997. 1997–2004 asistent na MFF UK. od 07/2004 docent na Katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK. od 01/2019 profesor na Katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK. 2014 – 2021 vedoucí Katedry fyziky kondenzovaných látek.

Delší zahraniční pobyty 1992/93 – 6 měsíců na TU Wien (Institute for Experimental physics) 1994/95 – 12 měsíců v Centre d'Études Nucléaires de Grenoble 1997 – 2 měsíce v Institute for Transuranium Elements Karlsruhe 2002/3 – 2 roky v Institute for Transuranium Elements Karlsruhe

Odborné zaměření: magnetismus f-elektronových systémů, studium magnetických struktur a excitací pomocí neutronového rozptylu, měření a analýza tepelné kapacity látek.

Členství ve vědeckých společnostech: od r. 1990 – člen Jednoty českých matematiků a fyziků.

Různé: od 2014 – zástupce ČR v Central European Neutron Initiative (CENI). Člen podvýborů vědecké rady ILL Grenoble (2007 – 2009 a 2016 – 2018)

Výzkumné granty: hlavní řešitel několika grantů GAČR, INGO II and Inter Excellence, odpovědná osoba Velké výzkumné infrastruktury MGML (od 2018) a Institut Laue-Langevin – účast ČR (2016–2019).

Publikační aktivity: autor nebo spoluautor 173 článků v recenzovaných časopisech, 1827 citací (1402 bez autocitací), h-index = 23. WoS Researcher ID: C-2132–2015

Pedagogická činnost: výukové aktivity na MFF UK od r. 1997, školitel 9 bakalářských, 9 diplomových a 6 PhD prací.