prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.

Oddělení
Oddělení strukturní analýzy
Telefon
95155 1394
E-mail
radomir.kuzel@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
F 066, přízemí, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
ORCID
0000-0001-5170-6634
ResearcherID
N-1411-2015
Scopus
24294828000
Radomír Kužel

Zaměření a zkušenosti:

 • Rentgenografické difrakční studium polykrystalických materiálů (dynamika a poruchy krystalové mříže (nitridy a karbidy, jednoduché hexagonálních materiály), rtg profilová analýza, komplexní rtg studium tenkých vrstev, studium napětí a textur, reflektivity, programování, práce v rtg laboratoři
 • Odvození obecné metody pro studium typů dislokací z rozšíření rtg difrakčních linií, studium mikrostrukturních parametrů a nehomogenit v nitridových a oxidových vrstvách, zobecnění analytické metody pro určování mikrostrukturních parametrů z měřených difrakčních profilů, výpočet anomálních difrakčních profilů ve slitinách Cu-Be s precipitáty, studium vývoje mikrostruktury a její tepelné stability v submikrokrystalických materiálech připravených silnou plastickou deformací. Studium nanoprášků, nanotrubek a nanodrátů. Podrobné studium krystalizace vrstev a jejího vztahu např. ke zbytkovým napětím. Struktura a mikrostruktura tenkých vrstev, nejčastěji polykrystalických, se zajímavými mechanickými, optickými, elektrickými a magnetickými vlasnostmi. Vrstvy se silnou preferenční orientací krystalitů.

Bibliografie:

Kapitoly v knihách: 6, články v mezinárodních recenzovaných časopisech s sbornících: 171. Přehledné a výukové texty (17). Zvané přednášky (16).

Citace

 • Celkový počet citací dle WOS (bez autocitací): 3073
 • Počet citovaných prací: 134, H-index: 33 

Členství v odborných společnostech:

Evropská krystalografická asociace (ECA), Mezinárodní krystalografická unie (IUCr), Krystalografická společnost, JČMF, FVS, Nanosekce ČSNMT

Činnost v odborných společnostech:

 • 2014–2021 člen výkonného výboru IUCr (International Union of Crystallograhy)
 • 2007–2013 člen výkonného výboru ECA, pokladník
 • Tajemník Krystalografické společnosti od roku 1991 (příprava a organizace pravidelných týdenních kolokvií zahrnujících nyní i přehlídky studentských prací z oboru rtg a neutronové difrakce, krystalografie a strukturní analýzy, kolem šesti jedno- až dvoudenních seminářů ročně, distribuce tiskovin společnosti, členství a předsednictví v organizačních a programových výborech).
 • Předseda Regionálního komitétu IUCr českých a slovenských krystalografů 2011–2017.

Členství v konferenčních výborech a organizace mezinárodních konferencí

 • Twenty-Fifths Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, August 2021, Prague – předseda a hlavní organizátor hybridního kongresu (přes 500 účastníků a přes 1100 online účastníků). Oceněno cenou Prague Convention Bureau v září 2022 jako hybridní kongres let 2020–21 v Praze (www.xray.cz/iucr, www.iucr25.org, www.xray.cz/iucr/after)
 • Twenty-Sixths Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, August 2023, Melbourne, Canada – člen mezinárodního programového výboru
 • Twenty-Third Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, August 2014, Montreal, Canada – člen mezinárodního programového výboru
 • European Powder Diffraction Conference – EPDIC, Praha 2004, 350 účastníků, předseda konference (následně člen stálého EPDIC committee, konference v Ženevě 2006, Varšava 2008, Darmstadt 2010, Grenoble 2012, Aarhus 2014, Bari 2016, před tím Barcelona 2000)
 • European Crystallographic Meeting – ECM, Praha 1998, 1100 účastníků, tajemník konference
 • Size-Strain Conference (Liptovský Mikuláš 1995, Praha 2004, Garmisch-Partenkirchen 2007, Hyeres, France 2011, Oxford 2015) – člen stálého výboru
 • Aperiodic 2015, Praha, člen organizačního výboru
 • ICBM –16, 2016, Praha, člen organizačního výboru
 • School on Aperiodic Crystals 2022, Kutná Hora, spoluorganizáto
 • Heart of Europe Bio-Crystallography Meeting 2022, Dolní Vltavice, spoluorganizátor
 • Condensed Matter Divison of EPS, Praha 2004, člen výboru, kontakt s KCP Praha
 • XTOP (X-ray topography and high resolution difraction) Praha 2004, člen výboru
 • Advanced Methods in X-Ray and Neutron Structure Analysis (srpen 1990, Praha), člen výboru
 • Škola o mezinárodních Krystalografických tabulkách (červen 1993, Praha, předseda výboru)
 • ICDD Grant-In-Aid Workshop, Praha, 1997, předseda výboru
 • viz (www.xray.cz)

Přehled zahraničních odborných stáží

 • Hornická akademie ve Freibergu – Bergakademie Freiberg (Německo)
 • 3 měsíce v roce 1984 a řada následných většinou dvoutýdenních pobytů v letech 1985–1988 rtg difrakční experimenty, výpočty, teorie  téma: analýza dislokačního rozšíření difrakčních linií v hexagonálních materiálech
 • Univerzita v Helsinkách (Finsko) 1988– 1 měsíc a další tři pobyty v letech 1991, 1996, 1996 rtg difrakční experimenty  téma: analýza tenkých vrstev s využitím asymetrických geometrií 
 • Ústav chemické technologie v Qingdau (Čína). 1991 dvouměsíční konzultační pobyt pravidelné přednášky, rtg difrakční experimenty, tvorba software, vedení týdenní školy o rtg. difrakčním studiu tenkých vrstev pro účastníky z různých oblastí Číny. téma: rtg difrakční analýza polykrystalických tenkých vrstev
 • Technická univerzita ve Virginii, Virginia Tech – Polytechnical Institute and State University, Blacksburg (USA) 1992, 1993 4 měsíce konzultační pobyt, teorie, tvorba software¨, téma: rtg difrakční rozptyl na materiálech s precipitáty (Cu-Be)

Ediční činnost

 • Časopis: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology (Bulletin Krystalografické společnosti) od r. 1994. ISSN 1210–8526. – hlavní redaktor, (www.xray.cz/ms)
 • Proceedings of EPDIC-IX, special issue of Zeitschrift fuer Kristallographie. 2006
 • Experimentální techniky v rentgenové a neutronové strukturní analýze. Krystalografická společnost 1994. Praha, Ostrava. ISBN 80–901748–0–9.
 • Advances in Structure Analysis. Krystalografická společnost. Praha. 2001
 • ECM-18 CD-ROM (kolekce abstraktů, programů, fotografií, videosekvencí). Krystalografická společnost. 1999.
 • WWW stránky konferencí (www.xray.cz), přehledy, výukové texty

Časté recenze článků do časopisů

 • Thin Solid Films, Journal of Applied Crystallography, Physical Review, Phys.Rev.Letters, Journal of Materials Research, Philosophical Magazine, Acta Materialia, Advanced Engineering Materials, Journal of Alloys and Compounds, Powder Diffraction

Patent

 • Způsob přípravy orientovaných tenkých vrstev hexagonálních feritů (Process for preparing oriented thin layers of hexagonal ferrites)
 • Číslo patentu: 304813
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i
 • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

Vybrané citované a další publikace

 • [1] J. Pešička, R. Kužel, A. Dronhofer, G. Eggeler: The evolution of dislocation density during heat treatment and creep of tempered martensite ferritic steels, Acta Materialia, 51 (2003) n. 16, 4847–4862. 348 citations
 • [2] P. Klimanek, R. Kužel: X-Ray Diffraction Line Broadening due to Dislocations in Non-Cubic Materials I. Journal of Applied Crystallography, 21 (1988) 59–66, 135 citations
 • [3] J. Čížek, M. Janeček, O. Srba, R. Kužel, Z. Barnovská, I. Procházka, S. Dobatkin, Evolution of defects in copper deformed by high-pressure torsion Acta Materialia 59 (2011) 2322–2329. 103 citations
 • [4] R.K. Islamgaliev, F. Chmelík, R,. Kužel: Thermal stability of submicron grained copper and nickel, Materials Science and Engineering A, 237 (1997) 43–51. 102 citations
 • [5] Z. Matěj, L. Nichtová, R. Kužel:XRD total pattern fitting applied to study of microstructure of TiO2 films. Powder Diffraction, 25 (2010) 125–131. 68 citations
 • [6] R. Kužel, M. Janeček, Z. Matěj, J. Čížek, M. Dopita, O. Srba: Microstructure of ECAP Cu and Cu-Zr samples studied by different methods Metallurgical and Materials Transactions A, 41 (2010) 1174–1190. 33 citations
 • [7] K. Mathis, T. Krajňák, R. Kužel, J. Gubicza: Structure and mechanical behaviour of interstitial-free steel processed by equal-channel angular pressing Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 3522–3525. 33 citatations
 • [8] Z. Matěj, A. Kadlecová, M. Janeček, L. Matějová, M. Dopita, R. Kužel: Refining bimodal microstructure of materials with MSTRUCT. Powder Diffraction, 29 (2015 S35–41.) 32 citations
 • [9] R. Kužel: Kinematical diffraction by distorted crystals – dislocation X-ray line broadening, Zeitschrift fuer Kristallographie, 222 (2007) 136–149. 25 citations
 • [10] R. Kužel, L. Nichtová, Z. Matěj, J. Musil: In-situ X-ray diffraction studies of time and thickness dependence of crystallization of amorphous TiO2 thin films and stress evolutionof crystallization of amorphous magnetron deposited TiO2 thin films. Thin Solid Films 519 (2010) 1649–1654. 20 citations.
 • [11] Z. Matěj, R. Kužel, L. Nichtová, XRD Analysis of Residual Stress in Thin Polycrystalline Anatase Films and Elastic Anisotropy of Anatase Metallurgical and Materials Transactions A, 42 (2011) 3323–3332. 13 citations
 • [12] J. Buršík, R. Uhrecký, M. Soroka, R. Kužel, J. Prokleška: The hexaferrite Sr3Co2Fe24O41 thin films by chemical solution deposition method: Synthesis and characterization, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 469 (2019) 245–252.
 • [13] M. Soroka, J. Buršík, R. Kužel, J. Prokleška, M.H. Aquire: Characterization of W-type hexaferrite thin films prepared by chemical solution deposition, Thin Solid Films, 726 (2021) 138670

Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:

 • 1975, středoškolské vzdělání, gymnázium Čakovice, později Prosek, Litoměřická 
 • 1980, obor fyzika pevných látek, Účast na VHČ, SVOČ – odporové vrstvy. Diplomová práce: „Rentgenografické studium vlivu napětí 2. druhu na stanovení Debyeovy charakteristické teploty WC“
 • 13.6.1980, titul RNDr., MFF UK

Po návratu ze základní vojenské služby,

 • 1981–1985, interní aspirantura na MFF UK, katedra fyziky polovodičů, oddělení strukturní analýzy. 1989 – obhajoba kandidátské disertační práce „Analýza profilů rentgenových difrakčních linií a studium dislokací v hexagonálních látkách.“
 • 22.3.1990, titul CSc., udělen MFF UK
 • 10.10.2001, titul docent, udělen Univerzitou Karlovou
 • 1.5.2015, titul profesor, udělen prezidentem republiky na návrh vědecké rady UK

Průběh zaměstnání, praxe

 • 1986 – 1990 odborný pracovník SFIL (Společná fyzikálně inženýrská laboratoř FZÚ AVČR a MFF UK)
 • 1990 – 1995 odborný pracovník, katedra fyziky polovodičů, MFF UK
 • 1996 – 2001 samostatný vědecký pracovník MFF UK (katedra fyziky polovodičů)
 • od 1.1.2002 docent na katedře fyziky elektronových struktur
 • od 1.1.2006 vedoucí katedry elektronových struktur, později přejmenované na katedru fyziky kondenzovaných látek (KFKL)
 • od 1.1.2010 do 31.12.2013 vedoucí katedry fyziky kondenzovaných látek (KFKL)
 • od 1.1.2014 docent, později profesor na KFKL, zástupce vedoucího katedry do r. 2020