prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.

Oddělení
Oddělení magnetických vlastností
Telefon
95155 1367
E-mail
sech@mag.mff.cuni.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
F 150, 1. patro, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F 151, 1. patro, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
ORCID
0000-0003-1298-2120
ResearcherID
A-5256-2008
Scopus
56401137600
Ostatní
Vladimír Sechovský

Prof. RNDr.Vladimír SECHOVSKÝ, DrSc. (narozen: 15.7.1946 in Mšeno, Česká Republika).

Profesor fyziky, Katedra fyziky kondenzovaných látek (KFKL), Matematicko-fyzikální fakulta (MFF), Univerzita Karlova v Praze (UK), Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, Česká republika.

Profesní kariéra:1970 promován na MFF UK, 1975 PhD. na MFF UK, 1975-88 vědecký pracovník, 1988-1991 vedoucí vědecký pracovník, Katedra fyziky kovů (DMP) MFF UK, 1991-8 vedoucí vědecký pracovník, 1992 doktor věd (DrSc.) na UK, 1993 odborný asistent na MFF UK, 1998 profesor na MFF UK, 1998-2014 vedoucí Společné laboratoře magnetických studií (JLMS), 2012-2016 vedoucí Laboratoře magnetismu a nízkých teplot (Česká národní výzkumná infrastruktura), 1992-2021 vedoucí Skupiny magnetismu, 2000-05 vedoucí katedry elektronických struktur MFF UK, 2005-2012 proděkan pro fyzikální sekci MFF UK.

Oblasti zájmu:magnetismus a supravodivost v f- a d-elektronových materiálech - korelace s elektronovou strukturou, silně korelované elektronové systémy - emergentní fáze a jevy, kritické jevy.

Stipendia:1976/7 - 9měsíční stipendium rakouského ministerstva školství na TU Vídeň, 1986/8 - 1leté stipendium AvH na KFA Jülich, 1990 - 3měsíční stipendium JSPS na Hiroshima U., 1991-2 - 6- měsíc AvH stipendium v HMI Berlin a ITE Karlsruhe, 1993 - 3měsíční grant EU Go West na HMI Berlín, 1995 – 2 měsíce na MU v Tokiu.

Ediční rady: časopisů Physica B, JALCOM, CEJP.

Mezinárodní vědecké rady, panely:tajemník C9 IUPAP, panel BENSC, SC of ILL, SAC HZB, panel HZB, panel ITU, panel MLTL, CMD Board EPS SAC ESS, SAC ESM, předseda - panel MGML.

Organizace konferencí:předseda – 1. - 8. PCfES (Praha 1992 - 2006), předseda 20. CMD EPS (Praha 2004), spolupředsedající ECNS'11 (Praha 2011), předseda SCES 2017 (Praha 2017), místopředseda SCTE2024 (Praha 2024), člen IAC - SCES'05, '07, '08, '10, '11, '13, '14, '16, '19, '20, '22, '23, ICM'06, CSMAG' 07, '10, CMD21, 22, 23 EPS (2006 – 10) Plutonium Futures-The Science 2006, JEMS (2008-12), LT26 (2011), SCTE (2010-24) .

Posuzování:publikací pro: PRL, PRB, PRM, EPJB, JPSJ, Physica B, JALCOM; projektů pro různé grantové agentury.

Vědecký výstup:spoluautor > 620 citovaných prací, > 6000 citací, H-index = 34.