prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.

Oddělení
Oddělení magnetických vlastností
Telefon
95155 1367
E-mail
vladimir.sechovsky@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
F 150, 1. patro, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F 151, 1. patro, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
ORCID
0000-0003-1298-2120
ResearcherID
A-5256-2008
Scopus
56401137600
Ostatní
Vladimír Sechovský

Prof. RNDr.Vladimír SECHOVSKÝ, DrSc. (narozen: 15.7.1946 in Mšeno, Česká Republika).

Profesor fyziky, Katedra fyziky kondenzovaných látek (KFKL), Matematicko-fyzikální fakulta (MFF), Univerzita Karlova v Praze (UK), Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, Česká republika.

Profesní kariéra:1970 promován na MFF UK, 1975 PhD. na MFF UK, 1975–88 vědecký pracovník, 1988–1991 vedoucí vědecký pracovník, Katedra fyziky kovů (DMP) MFF UK, 1991–8 vedoucí vědecký pracovník, 1992 doktor věd (DrSc.) na UK, 1993 odborný asistent na MFF UK, 1998 profesor na MFF UK, 1998–2014 vedoucí Společné laboratoře magnetických studií (JLMS), 2012–2016 vedoucí Laboratoře magnetismu a nízkých teplot (Česká národní výzkumná infrastruktura), 1992–2021 vedoucí Skupiny magnetismu, 2000–05 vedoucí katedry elektronických struktur MFF UK, 2005–2012 proděkan pro fyzikální sekci MFF UK.

Oblasti zájmu:magnetismus a supravodivost v f- a d-elektronových materiálech – korelace s elektronovou strukturou, silně korelované elektronové systémy – emergentní fáze a jevy, kritické jevy.

Stipendia:1976/7 – 9měsíční stipendium rakouského ministerstva školství na TU Vídeň, 1986/8 – 1leté stipendium AvH na KFA Jülich, 1990 – 3měsíční stipendium JSPS na Hiroshima U., 1991–2 – 6– měsíc AvH stipendium v HMI Berlin a ITE Karlsruhe, 1993 – 3měsíční grant EU Go West na HMI Berlín, 1995 – 2 měsíce na MU v Tokiu.

Ediční rady: časopisů Physica B, JALCOM, CEJP.

Mezinárodní vědecké rady, panely:tajemník C9 IUPAP, panel BENSC, SC of ILL, SAC HZB, panel HZB, panel ITU, panel MLTL, CMD Board EPS SAC ESS, SAC ESM, předseda – panel MGML.

Organizace konferencí:předseda – 1. – 8. PCfES (Praha 1992 – 2006), předseda 20. CMD EPS (Praha 2004), spolupředsedající ECNS'11 (Praha 2011), předseda SCES 2017 (Praha 2017), místopředseda SCTE2024 (Praha 2024), člen IAC – SCES'05, ‚07, '08, '10, '11, '13, '14, '16, '19, '20, '22, '23, ICM‘06, CSMAG' 07, '10, CMD21, 22, 23 EPS (2006 – 10) Plutonium Futures-The Science 2006, JEMS (2008–12), LT26 (2011), SCTE (2010–24) .

Posuzování:publikací pro: PRL, PRB, PRM, EPJB, JPSJ, Physica B, JALCOM; projektů pro různé grantové agentury.

Vědecký výstup:spoluautor > 620 citovaných prací, > 6000 citací, H-index = 34.