RNDr. Martin Žonda, Ph.D.

Oddělení
Oddělení teoretické fyziky
Telefon
95155 1391
E-mail
martin.zonda@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
Výuka Rozvrh Termíny zkoušek
Vypsané a vedené práce
Místnost / budova
F 053, přízemí, Ke Karlovu 5,
Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
ORCID
0000-0002-8513-3392
ResearcherID
M-9520-2015
Scopus
23570172500
Ostatní
Martin Žonda

Dlouhodobě se věnuji teorii kondenzovaných látek a to od nanoskopických zařízení až po krystali a to tak rovnovážným jako i jajich nerovnovážným vlastnostem. Věnuji se taky aplikacím metod strojového učení ve fyzice. 

 

Vědecká kariéra: 

leden 2021 – doteď 

Vědecký pracovník
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Leden 2018 – prosinec 2020 

Postdoktorand u prof. Michaela Thosse 
Univerzita ve Freiburgu
Freiburg, Německo 

Leden 2014 – prosinec 2017 

Vědecký pracovník
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Univerzita Karlova v Praze

květen 2011 – prosinec 2017 

Postdoktorand u Doc. Tomáše Novotného
Katedra fyziky kondenzovaných látek, Univerzita Karlova 

září 2010 – duben 2011 

Vědecký pracovník 
Ústav experimentální fyziky SAV,
Košice, Slovensko

Vzdělání: 

2006 – 2010 

Ph.D. Obecná a matematická fyzika
Disertační práce: Teoretické studium spinového a nábojového uspořádání v silně korelovaných systémech
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Ústav experimentální fyziky SAV 

2001 – 2006 

Magistrerské (Mgr. 2006) a bakalářske (Bc. 2004) studium v oboru Fyzika 
Diplomová práce: Fázové přechody v silně korelovaných systémech 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích

1997 – 2001

Geodézie, kartografie a katastr nemovitostí
Střední průmyslová škola, Spišská Nová Ves

  *

Výuka: 

Strojové učení a optimalizace ve fyzice 

Přednáška a cvičení 
Univerzita Karlova od roku 2022 

Seminář ze strojového učení ve fyzice

Univerzita Karlova od roku 2023 

Termodynamika a statistická fyzika I

Cvičení
Univerzita Karlova od roku 2021 

Termodynamika a statistická fyzika II 

Cvičení
Univerzita Karlova od roku 2021 

Moderní témata fyziky kondenzovaných látek

Cvičení
Freiburg Uni 2019

Vedu diplomové a bakalářské práce a taky ŠFG.