01. 03. 2024

Gratulujeme Dr. Štěpánu Markovi!

Gratulujeme Dr. Štěpánu Markovi!

Dr. Štěpán Marek

Gratulujeme Štěpánu Markovi, Ph.D. k úspěšné obhajobě doktorské disertační práce! Přejeme mu mnoho úspěchů na jeho další vědecké cestě v rámci postdoktorandské pozice na Univerzitě v Řezně.

Výzkum Štěpána Marka Ph.D. se zaměřil na komplexní dynamiku nabitých excitací v molekulárních spojeních a odhalil omezení GW aproximace při simulaci rozhraní molekula-kov s konečnými shluky. S ohledem na molekulární spojení molekul ferocenu se zlatými elektrodami prokázal význam hybridizace na rozhraní kov/organokov pro rezonanční transport.

Navíc Š. Marek zkoumal mechanické efekty v molekulárních spojeních, jako je rotace molekul v reakci na elektrické proudy, s důrazem na vliv zvláštností elektronové struktury na pozorovatelné vlastnosti. Jeho práce zdůrazňuje kritické aspekty dosažení vysoce účinných, nízkoenergetických molekulárních elektronických zařízení a nuanční souhru mezi mechanickým a elektronickým chováním v molekulárních spojeních.

Publications

Resonant transport in a highly conducting single molecular junction via metal-metal covalent bond,
Biswajit Pabi, Štepán Marek, Adwitiya Pal, Puja Kumari, Soumya Jyoti Ray, Arunabha Thakur, Richard Korytár and Atindra Nath Pal

Nanoscale15, 12995-13008 (2023)

 

Widening of the fundamental gap in cluster GW for metal–molecular interfaces,
Štěpán Marek and Richard Korytár

Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 2127-2133 (2024)