Studentské práce

Milí studenti,

jsme rádi, že máte zájem přidat se k naší skupině prostřednictvím výzkumného nebo studetského projektu v oblasti teoretické fyziky. Níže naleznete seznam otevřených témat doktorských, diplomových a bakalářských prací případně i studentských projektů pro studenty prvního a druhého ročníku. Máte-li zájem o některé z uvedených témat, nebo máte-li vlastní návrhy, neváhejte a kontaktujte přímo školitele.
Těšíme se na naši vědeckou spolupráci.


Studentské fakultní granty

Disertační práce

Diplomové práce


Bakalářské práce