Lidé

Vedení

doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D.

Telefon 95155 1397
Místnost F 054
Vedoucí skupiny

Docenti

doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.

Telefon 95155 1368
Místnost F 150 F 152
Electronic structure calculations based on Density. Functional Theory; First-principles crystal field calculations; Magnetism of rare earths and actinides intermetallics.

doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Telefon 95155 1392
Místnost F 061
Vedoucí katedry
Teoretický fyzik zajímající se hlavně o kvantově-mechanické efekty v pevných látkách.

Asistenti

Ing. Richard Korytár, Ph.D.

Teoretický fyzik zaměřen na kvantový transport v molekulárních spojích.

RNDr. Martin Žonda, Ph.D.

Baví mě korelované elektrony, nanoskopické systémy spojené se supravodiči, rovnovážný i nerovnovážný transport a taky strojové učení.

Postdoktorandi

Doktorandi

Mgr. Štěpán Marek

Vodivost a dynamika molekulových spojů

Studenti