21. 03. 2024

Naši noví kolegové

Naši noví kolegové

Vítáme nové členy naší skupiny: postdoktorandku Subhasmitu Ray, Ph.D., a doktoranda Daniela Boboka, Mgr. Sc.

Subhasmita Ray získala doktorát ve skupině prof. Karticka Tarafdera na Národním technologickém institutu v Karnátace v Indii. Bude pracovat na projektu Quantum Materials for Applications in Sustainable Technologies (QM4ST).

Daniel získal magisterský titul pod vedením profesora Miroslava Grajcara na Univerzitě Komenského v Bratislavě na Slovensku. Jeho magisterská práce byla zaměřena na studium závislosti proudu na fázi v supravodivých kvantových zařízench. Jeho práce byla převážně experimentální a zahrnovala konstrukci měřicí aparatury, měření Josephsonova proudu a jeho analýzu. Daniel změnil své profesní zaměření a je na cestě stát se teoretikem se zaměřením na nerovnovážné procesy supravodivých nanostruktur.