V Oddělení magnetických vlastností se věnujeme studiu fyzikálních jevů, které mají svůj původ v chování elektronů. Připravujeme a studujeme řadu materiálů od intermetalických látek na bázi vzácných zemin a uranu, Heuslerových slitin s magnetickou tvarovou pamětí a frustrovaných oxidů až po van der Waalsovy materiály a tzv. „misfit“ vrstvy. V technologických laboratořích oddělení disponujeme širokou škálou možností na přípravu k valitních vzorků, ve fyzikálních laboratořích následně studujeme jejich vlastnosti (transportní, termodynamické, magnetické, ...) za různých podmínek (vysoké tlaky, nízké teploty, silná magnetická pole). Ze získaných dat dochází k postupnému rozklíčování tzv. elektronové struktury v daném materiálu. Porozumění tomuto vztahu pak dovoluje připravit látky s požadovanými vlastnostmi.

Aktuálně

Hledáme studenty, momentálně vypsaná témata prací:

Chystané semináře

» Zobrazit archiv

Co zkoumáme?

 • Magnetismus
 • Supravodivost
 • Kvantové jevy
 • Frustrované systémy
 • Vrstevnaté 2D struktury včetně Van der Waalsových a „misfit“ vrstev

  Jak na to jdeme?

 • Přípravou unikátních vzorků, zpravidla krystaly vysoké kvality
 • Studiem fyzikálních vlastností ve velmi nízkých teplotách
 • Působením silného magnetického pole
 • Aplikací hydrostatického i jednoosého tlaku
 • Hydrogenací coby nástrojem k expanzi kovové mříže
 • Spoluprací s teoretickým oddělením pro objasnění pozorovaných jevů

  Co nabízíme?

 • Širokou škálu technik přípravy vzorků zajímavých materiálů
 • Výzkum na unikátních materiálech v multiextrémních podmínkách
 • Stát se součástí dynamického vědeckého týmu s řadou zahraničních hostů
 • Pracovat se specifickými přístroji v domovské laboratoři a v rámci zahraničních infrastruktur (neutronové zdroje, synchrotrony)
 • Propojit „příjemné s užitečným“ - své zájmy (zajímavá fyzika) s povinnostmi (Bc, Mgr i PhD práce)