Novinky z magnetického oddělení

05. 02. 2024
Výsledek široké mezinárodní spolupráce publikován v Nature Communications

Tým M. Vališky úspěšně připravil vysoce kvalitní monokrystalické vzorky UTe2, cíleně připraveny pro studium kvantových oscilací. S využitím těchto vzorků provedla skupina z universzity v Cambridge pod vedením A. Eatona sérii experimentů ve vysokých magnetických polích, následovaných pokročilým modelováním k posouzení možných geometrií Fermiho povrchů v tomto materiálu.

13. 12. 2023
Nový GAČR projekt: Návrh vysoce výkonných feroelektrik založený na simulacích

Grantová Agentura České republiky (GAČR) podpořila společný projekt Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. a Katedry fyziky kondenzovaných látek s názvem „Návrh vysoce výkonných feroelektrik založený na simulacích“.

23. 10. 2023
Výběr editorů PRB pro článek studenta o van der Waalsově magnetismu

Dávid Hovančík, Ph.D. student Katedry fyziky kondenzovaných látek, je prvním autorem článku "Robustní mezivrstevnatý antiferomagnetismus a trikritikalita ve van der Waalsově sloučenině VBr3" vybrané editory časopisu Physical review B. Tato studie je výsledkem rozsáhlé spolupráce mezi experimentátory a teoretiky z Katedry fyziky kondenzovaných látek, Oddělení anorganické chemie, Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, Hochfeld-Magnetlabor Dresden a MGML.

13. 08. 2023
LK-99: Hledání supravodivosti při pokojové teplotě

Nedávný objev sloučeniny LK-99, šedě-černého materiálu s potenciálem projevit supravodivost při pokojové teplotě, zaujal vědeckou komunitu i širší veřejnost. Tento článek ukazuje cestu našeho oddělení, kdy se tým pod vedením Rosse Colmana rozhodl replikovat korejský postup. O našem postupu pravidelně informujeme i laickou veřejnost na katedrálním Twitteru/X a držíme se zásad otevřené vědy.

17. 07. 2023
PCFES 2023

Ve dnech 15.6.-18.6. jsme pořádali již 14. ročník konference Prague Colloquium on f-Electron Systems (PCFES). Mezi účastníky byli kolegové, zájemci o fyziku lanthanoidů a aktinoidů, z mnoha koutů světa od Kanady či Argentiny až po Japonsko. Mezi různorodými tématy dominovala nekonvenční supravodivost sloučeniny UTe2, objevená v roce 2019, a vlastnosti dalších teluridů uranu. Extrémní odolnost vůči magnetickému poli a existence několika oddělených supravodivých fází slibuje vnést nové světlo do samotných principů supravodivosti.

21. 06. 2023
Zahradní párty

Vedoucí oddělení magnetismu Ross Colman pravidelně organizuje Zahradní párty. Neformální setkání na Dvoře Tuchotice se letos uskutečnilo již potřetí a vytváří slibnou tradici setkávání členů naší skupiny v přátelské a pohodové atmosféře.

06. 04. 2023
Vodík v aktinoidech: elektronové a mřížové vlastnosti

Nový přehledový článek, zabývající se interakcí aktoniodů s vodíkem a fyzikálními vlastnostmi hydride aktinoidů, vyšel v prestižním časopise Reports on Progress in Physics. Interakce aktinoidů s vodíkem je významná v jaderné energetice a vojenství, neboť již malá množství vodíku mohou vest k rozpadu “součástek”. Afinita ke vzniku hydridů má však také pozitivní stránku. Kovový uran je využíván ke skladování a uvolňování tritia v systémech jaderné fůze. Náš zájem spočívá především v pochopení hydridů aktinoidových kovů a intermetalických sloučenin jako pevných látek kombinujících nejlehčí a nejtěžší prvky periodické soustavy. Tento článek zmiňuje historický vývoj of 40. let 20 století, ale zaměřuje především na výsledky vlastního výzkumu, které objasňují změny elektronové struktury, vlastností krystalové mříže a spektroskopických charakteristik v důsledku zabudování atomů H to intersticiálních poloh, které vede k objemové expanzi a nábojovým přesunům. Přináší odpovedi na otázky typu proč jsou hydridy uranu a plutonia feromagnetické. Zvláštní kapitola je věnována vysokoteplotní supravodivosti polyhydridů.

31. 01. 2023
Děkan udělil cenu naší studentce

Naše studentka Kateřina Tetalová obdržela cenu děkana za nejlepší bakalářskou práci. Experimentální práce se zabývala zobrazováním povrchů štípnutých monokrystalů a exfoliovaných vrstev metodami mikroskopie atomárních sil či skenovací elektronovou mikroskopií. Na výsledky, kterých Kateřina dosáhla, navazuje již několik pokročilých experimentů širšího týmu.

27. 01. 2023
Týden plný neutronů, krystalů, laserů a otevřených dat

Již podruhé jsme uspořádali česko-bavorskou miniškolku o velkých infrastrukturách a otevřených datech. Patnáct studentů si užilo magnetismus, růst krystalů, pivo, spolupráci, karetní hry a a dokonce zbyl čas i na jednorožce!

25. 08. 2022
Oceněný vědecký poster

Výsledky Petra Krále, doktoranda Katedry fyziky kondenzovaných látek, získané v rámci infrastruktury MGML byly prezentovány na mezinárodní konferenci Solid Compounds of Transition Elements 2022, která se konala ve francouzském Bordeaux. Petr získal cenu za nejlepší poster za sdělení s názvem "Pressure effect on R2Cu2In intermetallics".