Milí studenti,

jsme rádi, že máte zájem přidat se k naší skupině prostřednictvím výzkumného nebo studetského projektu. Níže naleznete seznam otevřených témat doktorských, diplomových a bakalářských prací případně i studentských projektů pro studenty prvního a druhého ročníku. Máte-li zájem o některé z uvedených témat, nebo máte-li vlastní návrhy, neváhejte a kontaktujte přímo školitele.
Těšíme se na naši vědeckou spolupráci.


Studentské fakultní granty

Studium absorpce vodíku v uranových sloučeninách
Vedoucí: RNDr. Silvie Černá, Ph.D.
E-mail: maskova@mag.mff.cuni.cz

Už jste slyšeli o moiré feroelektricitě?
Vedoucí: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
E-mail: klara.uhlirova@matfyz.cuni.cz

Development of H-T phase diagrams in U-based intermetallics using ultrasound method
Vedoucí: Tetiana Haidamak, Ph.D.; doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.; Mgr. Petr Proschek
E-mail: t.haidamak@mag.mff.cuni.cz

Robotická příprava vzorků
Vedoucí: RNDr. Petr Čermák, Ph.D.
E-mail: petr.cermak@matfyz.cuni.cz

Skyrmion lattice in frustrated triangular lattice magnet
Vedoucí: Ankit Labh
E-mail: ankit.labh@matfyz.cuni.cz

Investigating the properties of a candidate topological material
Vedoucí: Nikolaos Biniskos, Ph.D.
E-mail: nikolaos.biniskos@matfyz.cuni.cz

Geometricky frustrovaná mříž 227 oxidů – analýza experimentálních dat
Vedoucí: RNDr. Milan Klicpera
E-mail: mi.klicpera@mag.mff.cuni.cz

Crystal Growth of Meteorite-identified frustrated magnet FeAl12O19
Vedoucí: Dr. Gael Bastien
E-mail: gael.bastien@mag.mff.cuni.cz

Magnetic shape memory alloys - growth speed and microstructure
Vedoucí: Dr. Ross Colman
E-mail: ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Superconductivity in a new fulleride material?
Vedoucí: Dr. Ross Colman
E-mail: ross.colman@mag.mff.cuni.cz

Bakalářské práce

Diplomové práce

Disertační práce