Lidé

Vedení

Ross Harvey Colman, Dr.

Telefon 95155 1635
Místnost F 150 F 153
Vedoucí skupiny

Profesoři

prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.

Telefon 95155 1367
Místnost F 150 F 151
Snažím se pochopit role elektronů, iontů v krystalové mříži a jejich interakcí v magnetech a supravodičích.

Docenti

Asistenti

Dr. rer. nat. Jeroen Custers

Silně korelované elektronové systémy, kvantová kritikalita, těžké fermiony, Kondův jev, topologie a supravodivost v korelovaných materiálech s f-elektrony.

RNDr. Petr Čermák, Ph.D.

Fyzik co si hraje s neutrony. Mám MaMBu. MGML local contact, opendata nadšenec, figshare ambassador, python lover.

RNDr. Silvie Černá, Ph.D.

Zabývám se vlivem absorpce vodíku na vlastnosti vzácnozeminných a uranových sloučenin. Zajímá mě, co se stane s krystalovou strukturou a magnetickými vlastnostmi. Zároveň hledám sloučeniny, které by se daly nějak zajímavě využít.

RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.

Krystaly jsou nejen krásné, ale umožňují nám studovat své unikátní fyzikální vlastnosti.

Postdoktorandi

Nikolaos Biniskos, Ph.D.

Physicist using neutrons to investigate magnetism.

Doktorandi

Mgr. Petr Proschek

MGML local contact, experimenty s vysokými tlaky a/nebo vysokámi magnetickými poli a/nebo nízkými teplotami.

Studenti

Ostatní pracovníci