Vrstvy hexaferitů

Hexagonální ferity (M, Y a Z typu) představují novou třídu magnetoelektrických (ME) multiferoik, kde ME efekt je vyvolán specifickým typem magnetického pořádku. Tyto látky mají potenciál k vytváření ME párování i za výhodných podmínek pokojové teploty a slabého vnějšího pole. Schopnost integrovat ME materiály do technologií standardně používaných v polovodičovém průmyslu (tj. vývoj vhodných metod přípravy tenkých vrstev ME materiálu) je důležitá z hlediska budoucí realizace jejich mimořádných vlastností. Atraktivní variantou dosažení této integrace jsou metody sol – gel (depozice z kapalné fáze), které vynikají časovou efektivitou a nízkými náklady.

Toto téma je rozvíjeno ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR v Řeži, kde jsou vrstvy připravovány sol-gel metodou. Struktury se liší uspořádáním základních stavebních bloků po dle toho se označují. Kromě výše uvedených fází se porpvé podařilo připravit ve fromě tenkých vrstev i další jako X, W a U. Cílem je připravit tyto vrstvy silně orientované a to rovinami (000l) rovnoběžně s povrchem (tzv. out-of-plane) tak i rovinami kolmo k povrchu (in-plane) a nalézt souvislost orientace, mřížových parametrů a případných napětí s magnetoelektrickým efektem.