Novinky z oddělení strukturní analýzy

23. 06. 2023
Struktura 2023

Ve dnech 29.5.-2.6. jsme pořádali v Uherském Hradišti tradiční konferenci Struktura, letos Struktura 2023, s bohatým programem a kursy. Hlavní program byl věnován prezentaci pracovišť v ČR a SR zabývajících se krystalografií a rtg, neutronovou a elektronovou strukturní analýzou.

15. 03. 2023
Unikátní pyrochlorová heterostruktura

Charakterizace unikátních pyrochlorových heterostruktur pomocí RTG rozptylu v naší laboratoři přispěla k nedávné práci výzkumné skupiny Jiana Liu na University of Tennessee. Ti navrhli a syntetizovali pyrochlorovou heterostrukturu, kde lze porušení pravidla spinového ledu a kondenzaci magnetického monopolu v izolantu Dy2Ti2O7 detekovat anomální magnetorezistencí ve vodivé vrstvě Bi2Ir2O7.

Ve dnech 29.5.-2.6. jsme pořádali (Krystalografická společnost) v Uherském Hradišti tradiční konferenci Struktura, letos Struktura 2023 s bohatým programem a kursy.

Dne 8.2. se uskutečnil na MFF UK Den s fyzikou. Kromě přednášky "Krystaly a difrakce nejen ve fyzice" proběhly i exkurze v laboratoři. Tři popularizační přednášky měl Standa Daniš.

Dne 31.1. se uskutečnily 306. Rozhovory o aktuálních otázkách v rtg, elektronové a neutronové strukturní analýze na Fyzikálním ústavu AV ČR. Hlavním organizátorem byl Daniel Šimek, vedoucí oddělení materiálové analýzy FZÚ, který absolvoval studium včetně doktorského v naší skupině strukturní analýzy. Program, Fotogalerie