Naše vědecká témata

Hlavní témata jsou zaměřena na:

  • fotovoltaické materiály na bázi perovskitů
  • tenké vrstvy hexagonálních feritů s potencionálním magnetoelektrickým efektem (více)
  • materiály na bázi neuspořádaného narušeného uhlíku používaného v chemii povrchů, energetických aplikacích a mikroelektronice;
  • nanokrystalické a epitaxní tenké filmy pro mikroelektroniku;
  • nanokrystalické oxidy kovů s fotokatalytickými vlastnostmi
  • ultrajemnozrnné slitiny titanu a hořčíku pro biomedicínské aplikace

Skupina se zaměřuje na základní výzkum, je však otevřena i spolupráci s domácími i zahraničními průmyslovými podniky, kterým může nabídnout pomoc vysoce motivovaných, zkušených vědců a širokou škálu moderních analytických technik a špičkové unikátní zařízení pro studium mikrostruktury materiálů.