Praktické úlohy

Určení mřížového parametru neznámé látky

  1. Připravte vzorek pro měření a proveďte měření na komerčním práškovém difraktometru.
  2. V průběhu měření zpracujte data dodaná z měření na stejném (obdobném) vzorku provedená většinou předcházející skupinou - nalezněte polohy difrakčních maxim 2Θ.
  3. Z Braggovy rovnice vypočtěte mezirovinné vzdálenosti a mřížové parametry pro jednotlivé difraktující roviny.
  4. Proveďte korekci na instrumentální efekty a určete mřížový parametr zadané kubické látky s maximální přesností.
  5. Nalezněte standardní rtg práškový difraktogram dané látky v databázi PDF-2(4).
  6. Diskutujte odchylky mezi určeným parametrem konkrétního vzorku a tabelovaným mřížovým parametrem.