15. 03. 2023 Lukáš Horák

Unikátní pyrochlorová heterostruktura

Unikátní pyrochlorová heterostruktura

Charakterizace unikátních pyrochlorových heterostruktur pomocí RTG rozptylu v naší laboratoři přispěla k nedávné práci výzkumné skupiny Jiana Liu na University of Tennessee. Ti navrhli a syntetizovali pyrochlorovou heterostrukturu, kde lze porušení pravidla spinového ledu a kondenzaci magnetického monopolu v izolantu Dy2Ti2O7 detekovat anomální magnetorezistencí ve vodivé vrstvě Bi2Ir2O7. Podrobnosti v článku v Nature Communications