29. 05. 2024 Radomír Kužel

11. evropská konference o zbytkových napětích

11. evropská konference o zbytkových napětích

Oddělení strukturní analýzy tvoří jádro organizačního výboru konference ECRS-11, která se koná ve dnech 3.-7.6.2024 v Kongresovém centru Praha. Konferenci pořádáme ve spolupráci s dalšími kolegy zejména z FJFI ČVUT v Praze a ÚJF AV ČR v Řeži. Předsedou programového výboru je prof. Jozef Keckes z Montanuniversität Leoben v Rakousku.

11. evropská konference o zbytkových napětích se koná v České republice poprvé. Zbytková napětí v materiálech vznikají v průběhu výrobních procesů a zpracování a mohou se měnit i s časem během užívání produktů. Mohou mít vliv negativní (např. vznik trhlin, lomů) ale i pozitivní (zvýšení tvrdosti a odolnosti povrchových vrstev). Jejich cílená kontrola umožňuje výrazně zlepšovat zejména mechanické, ale třeba i elektrické vlastnosti výsledných produktů, např. tenkých vrstev a jejich znalost je důležitá i pro pochopení historie zkoumaných materiálů a vztahu jejich mikrostruktury a vlastností. Primární metodou zkoumání zbytkových napětí je rentgenová či neutronová difrakce, která měří změnu vzdálenosti atomových rovin v závislosti na orientaci těchto rovin vůči povrchu vzorku. 

Na konferenci se sjede ke 200 účastníků z řady evropských a asijských zemí a rekordní počet 15 vystavovatelů. Více na www konference.