• 20. 07. 2024

    Studie, na které se podílel mezinárodní tým, který zahrnoval mimo jiné I. Konyashina z Element 6 Group, A. Cammarata z ČVUT a A. Koliogiorgose z naší katedry, poskytuje definitivní popis strukturních a elektronických vlastností fcc-uhlíku. Po desetiletí zůstávaly vlastnosti fcc-uhlíku špatně definované. Tento materiál má širokou energetickou mezeru, která ho přiřazuje k izolantům, přesto vykazuje vodivost typickou spíše pro polovodiče. Práce klasifikuje fcc-uhlík do dosud nezdokumentované třidy kvazivalenčních pevných látek s neobvyklou vodivostí.

Chystané události

» Zobrazit archiv

O naší katedře

Jsme katedra fyziky, která se věnuje studiu kondenzované hmoty, tedy fyzice pevných látek a kapalin. Jsme výzkumné oddělení se silným zaměřením na teoretickou i experimentální fyziku kondenzovaných látek. Na naší katedře sídlí také vědecká infrastruktura MGML, která je nejmodernějším pracovištěm pro výzkum v oblasti fyziky kondenzovaných látek.

Co děláme?

Zabýváme se nejnovějšími problémy fyziky kondenzované hmoty. Máme 4 oddělení: Oddělení magnetických vlastností studuje fyzikální vlastnosti široké škály materiálů, od vysokoteplotních supravodičů až po kovové slitiny vzácných zemin a aktinidů. Oddělení strukturní analýzy je zaměřené na studium struktury a mikrostruktury pokročilých materiálů pomocí rentgenové difrakce. Oddělení teoretické fyziky modeluje širokou škálu fyzikálních jevů v pevných látkách, zejména pomocí kvantové mechaniky a umělé inteligence. Oddělení fyziky nanostruktur se věnuje komplexnímu výzkumu nanostruktur se zaměřením na jejich využití v optoelektronických, biomedicínských a enviromentálních technologiích.

Kde nás najdete?