• 13. 05. 2024

    Rádi bychom poděkovali našim studentům Kateřině Tetalové, Filipu Hájkovi a Lukáši Frkovi za reprezentaci naší fakulty na 14. česko-slovenské studentské vědecké konferenci, která se konala 2. a 3. května na UPJŠ v Košicích. Zároveň gratulujeme Filipovi a Lukášovi k prvnímu a druhému místu ve svých kategoriích v soutěži o nejlepší vědecké příspěvky na konferenci!

  • 06. 05. 2024

    Od roku 2020 se hovoří o altermagnetech jako o nové skupině magnetických materiálů vedle feromagnetů a antiferomagnetů. Jedinečnou charakteristikou spinové symetrie altermagnetů je spojení podmřížek s opačnou spinovou polarizací pomocí rotace, nikoli však translací či inverzí. Taková symetrie má pak zajímavé fyzikální důsledky.

Chystané události

» Zobrazit archiv

O naší katedře

Jsme katedra fyziky, která se věnuje studiu kondenzované hmoty, tedy fyzice pevných látek a kapalin. Jsme výzkumné oddělení se silným zaměřením na teoretickou i experimentální fyziku kondenzovaných látek. Na naší katedře sídlí také vědecká infrastruktura MGML, která je nejmodernějším pracovištěm pro výzkum v oblasti fyziky kondenzovaných látek.

Co děláme?

Zabýváme se nejnovějšími problémy fyziky kondenzované hmoty. Máme 4 oddělení: Oddělení magnetických vlastností studuje fyzikální vlastnosti široké škály materiálů, od vysokoteplotních supravodičů až po kovové slitiny vzácných zemin a aktinidů. Oddělení strukturní analýzy je zaměřené na studium struktury a mikrostruktury pokročilých materiálů pomocí rentgenové difrakce. Oddělení teoretické fyziky modeluje širokou škálu fyzikálních jevů v pevných látkách, zejména pomocí kvantové mechaniky a umělé inteligence. Oddělení fyziky nanostruktur se věnuje komplexnímu výzkumu nanostruktur se zaměřením na jejich využití v optoelektronických, biomedicínských a enviromentálních technologiích.

Kde nás najdete?