• 15. 03. 2023

    Charakterizace unikátních pyrochlorových heterostruktur pomocí RTG rozptylu v naší laboratoři přispěla k nedávné práci výzkumné skupiny Jiana Liu na University of Tennessee. Ti navrhli a syntetizovali pyrochlorovou heterostrukturu, kde lze porušení pravidla spinového ledu a kondenzaci magnetického monopolu v izolantu Dy2Ti2O7 detekovat anomální magnetorezistencí ve vodivé vrstvě Bi2Ir2O7.

  • 18. 02. 2023

    Tématem pořadu Hyde Park Civilizace s fyzičkou z katedry fyziky kondenzovaných látek, MFF UK, profesorkou Janou Kalbáčovou Vejpravovou jsou grafén, 2D polovodiče, magnetické nanočástice v medicíně, detonační nanodiamanty od soukromé firmy, přístrojové vybavení ve výzkumu, ERC projekt a jak je dobré mít natrénováno a nový studijní program pro talentované studenty na Univerzitě Karlově.

  • 15. 02. 2023

    Elektron a díra mohou vytvářet vázané stavy známé jako excitony. Když se tyto stavy vyskytují v atomově tenké vrstvě polovodiče, chovají se jako dvourozměrné atomy vodíku. Téměř, ale ne přesně. Více podrobností najdete v našem nedávném článku.

O naší katedře

Jsme katedra fyziky, která se věnuje studiu kondenzované hmoty, tedy fyzice pevných látek a kapalin. Jsme výzkumné oddělení se silným zaměřením na teoretickou i experimentální fyziku kondenzovaných látek. Na naší katedře sídlí také vědecká infrastruktura MGML, které je nejmodernějším pracovištěm pro výzkum v oblasti fyziky kondenzovaných látek.

Co děláme?

Zabýváme se nejnovějšími problémy fyziky kondenzované hmoty. Máme 4 oddělení: Oddělení magnetických vlastností studuje fyzikální vlastnosti široké škály materiálů, od vysokoteplotních supravodičů až po kovové slitiny vzácných zemin a aktinidů. Oddělení strukturní analýzy je zaměřené na studium struktury a mikrostruktury pokročilých materiálů pomocí rentgenové difrakce. Oddělení teoretické fyziky modeluje širokou škálu fyzikálních jevů v pevných látkách, zejména pomocí kvantové mechaniky a umělé inteligence. Oddělení fyziky nanostruktur se věnuje komplexnímu výzkumu nanostruktur se zaměřením na jejich využití v optoelektronických, biomedicínských a enviromentálních technologiích.

Kde nás najdete?