• 13. 02. 2024

    Setkání české neutronové komunity 2024 proběhlo 1.února 2024 na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy za účasti 73 registrovaných vědeckých pracovníků a studentů. Setkání zahrnovalo 23 přednášek rozdělených do pěti sekcí a závěrečnou diskuzi o budoucnosti české neutronové komunity.

  • 05. 02. 2024

    Tým M. Vališky úspěšně připravil vysoce kvalitní monokrystalické vzorky UTe2, cíleně připraveny pro studium kvantových oscilací. S využitím těchto vzorků provedla skupina z universzity v Cambridge pod vedením A. Eatona sérii experimentů ve vysokých magnetických polích, následovaných pokročilým modelováním k posouzení možných geometrií Fermiho povrchů v tomto materiálu.

O naší katedře

Jsme katedra fyziky, která se věnuje studiu kondenzované hmoty, tedy fyzice pevných látek a kapalin. Jsme výzkumné oddělení se silným zaměřením na teoretickou i experimentální fyziku kondenzovaných látek. Na naší katedře sídlí také vědecká infrastruktura MGML, která je nejmodernějším pracovištěm pro výzkum v oblasti fyziky kondenzovaných látek.

Co děláme?

Zabýváme se nejnovějšími problémy fyziky kondenzované hmoty. Máme 4 oddělení: Oddělení magnetických vlastností studuje fyzikální vlastnosti široké škály materiálů, od vysokoteplotních supravodičů až po kovové slitiny vzácných zemin a aktinidů. Oddělení strukturní analýzy je zaměřené na studium struktury a mikrostruktury pokročilých materiálů pomocí rentgenové difrakce. Oddělení teoretické fyziky modeluje širokou škálu fyzikálních jevů v pevných látkách, zejména pomocí kvantové mechaniky a umělé inteligence. Oddělení fyziky nanostruktur se věnuje komplexnímu výzkumu nanostruktur se zaměřením na jejich využití v optoelektronických, biomedicínských a enviromentálních technologiích.

Kde nás najdete?