Výzkum vrstevnatých sloučenin a materiálů se smíšenou spinovou strukturou

Navrhujeme, pěstujeme a vyrábíme různé vrstvevnaté materiály z rodin grafenu, dichalkogenidů a halogenidů přechodných kovů a navazujeme je na magneticky aktivní molekuly.

V naší laboratoři připravujeme výše zmíněné van der Waalsovy sloučeniny technikou CVD. Také používáme různé způsoby pro tvarování ultratenkých krystalů.

K docílení navržené topografie dojdeme pomocí výběru vhodně zvoleného substrátu. Takovéto přístupy v architektuře materiálů jsou vhodné pro realizace typu prostorově rozlišených chemicky funkcionalizovanýh povrchů, jednofotonově emisních zdrojů a chemických reaktorů v nano-měřítku.

K vytváření 3D architektur také používáme kapalinami asistované skládání krystalů, tzv. „origamizaci“.

Deponujeme komplexy přechodných kovů, abychom vytvořili vrstevnaté sloučeniny se smíšeným spinem.

Vyrábíme také izotopicky čisté i namíchané van der Waalsovy sloučeniny pro prozkoumání jejich chemické reaktivity a jevů řízených fonony.