Lidé

Vedení

prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.

Telefon 95155 2735
Místnost C 137 V 117 (216)
Vedoucí skupiny

Profesoři

Asistenti

Postdoktorandi

Doktorandi

Ing. Martin Žáček

Telefon 95155 2707
Místnost C 137 V 117 (216)
Ph.D. student vyskytující se v Troje.

Ostatní pracovníci

Ing. Miroslav Veverka, Ph.D.

Anorganický chemik zajímající se o magnetické 2D a 3D materiály, supravodiče a nanodiamanty.