Novinky z oddělení fyziky nanostruktur

04. 12. 2023
Advanced MUltiscaLe materials for key Enabling Technologies (AMULET)

V konkurenci 66 projektů přihlášených do výzvy Špičkový výzkum v programu OP JAK (MŠMT ČR) uspěl projekt AMULET (Advanced MUltiscaLe materials for key Enabling Technologies). Výzva je zaměřená na podporu výzkumu s potenciálem excelentních výsledků uplatnitelných v praxi.

25. 07. 2023
Profesorka Vejpravová jmenována mezi TOP 23 špičkovými českými vědkyněmi

Profesorka Jana Kalbáčová Vejpravová, vedoucí oddělení fyziky nanostruktur a přední odbornice na fyziku kondenzovaných látek, byla zařazena do seznamu 23 předních českých vědkyň podle magazínu Forbes. Forbes zdůraznil její přínos v oblasti fyziky kondenzovaných látek a úspěchy v projektu TSuNAMI.

17. 03. 2023
Inženýrství izotopu síry v monovrstvách MoS2

Představujeme koncept inženýrství s izotopy síry v rodině di-chalkogenidů prvků přechodných kovů, který nám umožňuje rozpoznat dopad generování fononů na optoelektronické vlastnosti zhusta probádavaných di-chalkogenidů přechodných kovů.

22. 06. 2022
Chirální, magnetické a na světlo citlivé kompozity nanočástic s kapalnými krystaly

Zkoumali jsme magnetické a strukturní vlastnosti multifunkčních chirálních nanokompozitů založených na magnetických nanočásticích a achirálních kapalných krystalech. Vzniklé chirální supramolekulární kompozity vykazují komplexní vlastnosti jako chiralitu, citlivost na UV světlo a vnější magnetické pole.

08. 02. 2022
Exotické magnetostrukturní vlastnosti CrI3

Pomocí pokročilých experimentálních technik, včetně kryomagnetické Ramanovy spektroskopie, jsme odvodili fázový diagram tlak-teplota pro CrI3.

12. 05. 2021
Superradiční emise světla z materiálu s van der Waalsovou strukturou

Nová koncepce 2D laseru na bázi superradiační emise otevírá zcela nové možnosti pro konstrukci ultratenkých zdrojů záření, jejichž vlnovou délku lze ladit počtem vrstev 2D polovodivého materiálu a nitridu boru.