Vědecká témata

V našem výzkumu jsme zaměřeni na nanočástice, tj. materiály s nanometrovými rozměry jako jsou magnetické nanočástice, nanodiamanty, nanomateriály ze skupiny grafénu a dvojrozměrné krystaly, s ohledem na jejich fyzikální interakce s organickými molekulami a světlem.

Zabýváme se zejména následujícími oblastmi: