Projekty

Grantová agentura ČR, č. 22–17517S; 2022 – 2024

Operační program Jan Amos Komenský, MŠMT ČR; 2024 – 2027

Mezinárodní projekty, Národní projekty (Grantová agentura České Republiky; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Grantová agentura Univerzity Karlovy)