Projekty

ERC Starting grant; 2017 - 2022

Operační program Výzkum, vývoj a inovace, Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI; 2018 - 2022

Grantová agentura ČR, č. 22-17517S; 2022 - 2024

Mezinárodní projekty, Národní projekty (Grantová agentura České Republiky; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Grantová agentura Univerzity Karlovy)