Oddělení fyziky nanostruktur se zaměřuje na komplexní výzkum pokročilých nanomateriálů a jejich nanostruktur. Naší klíčovou odborností je materiálový design a pokročilé studium fyzikálních vlastností hybridních nanostruktur na bázi 2D materiálů, magnetických molekul a magnetických nanočástic pro opto-elektronické, biomedicínské a environmentální aplikace. Naší specialitou je operando měření optických mikro-spektroskopií (fotoluminiscenční a Ramanova) při proměnné teplotě a ve statických magnetických polích do 14 T, jakož i ve vysokofrekvenčních magnetických polích do 1 MHz. Společným jmenovatelem našich posledních výzkumů jsou fyzikální a chemické procesy indukované chiralitou.

Máte zájem s námi spolupracovat?

  • Zajímá vás výzkum protínající více oborů vědy a obzvláště zaměřený na materiály s rozměry pod 3D?
  • Objevili jste u sebe nadšení pro magnetismus a nebo supravodivost?
  • Máte zkušenosti s laserovými paprsky a supravodivými magnety?
  • Jste týmový hráč zvyklý na mezinárodní kolektiv?
  • Pak by vás mohla zajímat spolupráce s námi.

Kontaktujte nás, pokud jde o aktuální volná místa pro postdoktorandy a doktorandy.