04. 12. 2023

Advanced MUltiscaLe materials for key Enabling Technologies (AMULET)

Advanced MUltiscaLe materials for key Enabling Technologies (AMULET)

V konkurenci 66 projektů přihlášených do výzvy Špičkový výzkum v programu OP JAK (MŠMT ČR) uspěl projekt AMULET (Advanced MUltiscaLe materials for key Enabling Technologies), zaměřená na podporu výzkumu s potenciálem excelentních výsledků uplatnitelných v praxi. Finance programu OP JAK jsou v programovém období 2021–2027 čerpané z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a jsou určené excelentním výzkumným týmům, které jednak pomůžou českým vědeckým institucím prohloubit vztahy se zahraničním partnery a v dlouhodobém horizontu též posílí konkurenceschopnost ČR.

V projektu AMULET (Advanced MUltiscaLe materials for key Enabling Technologies) spolupracuje 8 partnerů. Koordinátorem je Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a dalšími členy konsorcia pak jsou Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulta (skupina prof. Jany Vejpravové-Kalbáčové) a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav jaderné fyziky AV ČR a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Na pokrok a směřování výzkumu bude v mezinárodní vědecké radě projektu dohlížet mimo jiné profesor Konstantin Novoselov, který získal Nobelovu cenu za fyziku v roce 2010 za objev grafenu.

Cílem konsorcia je podpora co nejširšího využití předpokládáných nově vyvinutých materiálů s unikátními funkcionalitami. Odborníci budou zkoumat, jak víceškálové materiály reagují s biologickým prostředím, zda je lze využít pro elektrochemické či optické senzory, v elektro-fotochemické katalýze pro odstraňování škodlivých látek ze vzduchu a vody a v neposlední řadě se budou testovat nová nano/mikrozařízení, využitelná pro přeměnu, výrobu a skladování energie.