22. 06. 2022

Chirální, magnetické a na světlo citlivé kompozity nanočástic s kapalnými krystaly

Chirální, magnetické a na světlo citlivé kompozity nanočástic s kapalnými krystaly

Struktura kompozitů magnetických nanočástic s kapalnými krystaly

Zkoumali jsme magnetické a strukturní vlastnosti multifunkčních chirálních nanokompozitů založených na magnetických nanočásticích a achirálních kapalných krystalech (odkaz). Stabilní nanokompozit vznikl navázáním achirálních kapalných krystalů na magnetických nanočástice. Vzniklé chirální supramolekulární kompozity jsou schopné reagovat na osvícení UV světlem, podle předchozího výzkumu doc. Kohouta a jeho týmu. Povrchová úprava nanomagnetů achirálními tekutými krystaly přináší výrazné zvýšení jejich magnetické odezvy.