Kryomagnetická Ramanova a fotoluminiscenční spektroskopie

Studujeme nesmírně zajímavou fyziku pokročilých materiálů při různých teplotách (od 2 do 400 K), a v magnetických polích (až do 14 Tesla), s laterálním rozlišením menším než ~ 500 nm. Prozkoumáváme fonony, magnony, excitony a další komplexní kvazičástice, za pomoci polarizačně rozlišené Ramanovy a fotoluminiscenční (PL) spektroskopie. Máme k dispozici také techniku měření dynamiky kvazičástic s využitím časově rozlišené fotoluminiscence.