18. 01. 2023

Spinové hybridy emitují chirální světlo

Spinové hybridy emitují chirální světlo

Podařilo se nám připravit novou třídu vrstvevnatých hybridních materiálů složených z jednovrstvého dvourozměrného polovodiče a molekulárních magnetů, které emitují chirálí světlo. Naše studie (odkaz) poukazuje na příslib využití těchto spinových hybridů s emisí chirálního světla v nově vznikajících opto-spintronických a kvantově informačních konceptech.