15. 02. 2023

Excitony ve dvouvrstvách MoSe2

Excitony ve dvouvrstvách MoSe<sub>2

Elektron a díra mohou vytvářet vázané stavy známé jako excitony. Když se tyto stavy vyskytují v atomově tenké vrstvě polovodiče, chovají se jako dvourozměrné atomy vodíku. No, ne přesně. Více podrobností najdete v našem nedávném článku.