26. 07. 2023 JiP

Lvíčata na KFKL

Lvíčata na KFKL

Naši katedru navštívili ke konci školního roku žáci z univerzitní základní školy ČVUT Lvíčata. Zavítali do našich laboratoří technologie růstu krystalů i do laboratoře tepelných vlastností.

Malí návštěvníci nás okouzlili svou neobvyklou zvídavostí a vyvolali živé debaty o dalších detailech našich zařízení a materiálů, které se zde připravují a studují. Pod vedením našich průvodců se ponořili do světa tavby materiálů v jednoobloukové peci i ve výkonné indukční peci dosahující ohromující teploty 2000°C. Tato hodnota zjevně nenechala nikoho chladným... Nadšené děti si dále vyzkoušely chlazení tekutým dusíkem a velký dojem na ně udělal také robot, který pro následné experimenty umí automaticky a přesně orientovat připravované krystaly pomocí rentgenové difrakce.

Na památku získaly všechny děti malý dárek ve formě malého neodymového magnetu a také kousku platinového drátku, což jim přineslo obrovskou radost (a stejně tak i našim průvodcům dárek od dětí - plyšák Lvíček). Hlavně ale odcházely s novými a zajímavými podněty, které jim rozvířily myšlenky v jejich malých hlavičkách.

Těšíme se, že se s Lvíčaty znovu setkáme na Matematicko-fyzikální fakultě, až se stanou našimi studenty...

  • Reakce dětí na návštěvu na naší katedře shrnula doprovázející paní učitelka slovy:

Třetí třída Informatiků z Univerzitní základní školy Lvíčata koncem května přijala pozvání navštívit laboratoře Katedry fyziky kondenzovaných látek Matematicko-fyzikální fakulty. Naši žáci se na exkurzi velice těšili. Dokonce jsme některé z nich po skončení tohoto úžasného zážitku ani nemohli přesvědčit k odchodu, protože na Matfyzu již chtěli zůstat.

Návštěva tohoto pracoviště byla jedním z vrcholných bodů tohoto školního roku nejen pro žáky, ale i pro učitele.

Třeťáci o této návštěvě všude vypráví, kreslí komiksy Veselé příběhy Dusíka a Trouby, připravují prezentace o krystalech. Téma návštěvy Matfyzu si zvolili i při vytváření animovaných filmů. Je vidět, že se jich nadšení z vědeckého zážitku stále drží, a tak se všichni, žáci i vyučující ze Lvíčat, těšíme na další spolupráci.“

Zážitek z návštěvy našich laboratoří se odrážel například na nápisech nalepených na lahvičce s drátkem, které si děti samy vytvořily pomocí štítkovače - „platinum metal“ nebo „Matfyz je mega dobrej“ atp.