13. 12. 2023 JiP

Nový GAČR projekt: Návrh vysoce výkonných feroelektrik založený na simulacích

Nový GAČR projekt: Návrh vysoce výkonných feroelektrik založený na simulacích

Grantová Agentura České republiky (GAČR) podpořila společný projekt Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. a Katedry fyziky kondenzovaných látek s názvem „Návrh vysoce výkonných feroelektrik založený na simulacích“.

Projekt je zaměřen na moderní bezolovnaté feroelektrické materiály - založené na pevných roztocích perovskitů se složením v tzv. morfotropní fázové hranici - s mimořádnou piezoelektrickou a elektromechanickou odezvou. Ač jsou tato feroelektrika kriticky důležitá pro  pokročilé aplikace - tedy snímací, ovládací a mikroelektromechanické systémy - jejich chování se nedaří vysvětlit. Experimentální přístup ke krátkodosahovému atomovému uspořádání je problematický a přesné výpočty jejich vlastností jsou náročné. Projekt spojuje vícestupňové modelování a experimenty s cílem vyřešit problémy spojené s přípravou vysoce výkonných feroelektrik.