18. 02. 2023

Pořad Hyde Park Civilizace s Janou Kalbáčovou Vejpravovou

Pořad Hyde Park Civilizace s Janou Kalbáčovou Vejpravovou

„Věda má úžasné aplikace, ale věda, která bude mít na mysli pouze aplikace, už nebude vědou, bude to jen kuchařina“, říká profesorka Jana Kalbáčová Vejpravová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

„Zkoumá materiály budoucnosti. Do praxe se případně mohou dostat i právě díky jejímu základnímu výzkumu. Získala prestižní ERC starting grant. Zaměřuje se mimo jiné na 2D magnety a o sobě tvrdí, že je konfliktní, ale profesionální. A je jedním z garantů nového studijního programu Univerzity Karlovy, Science, který si bere za vzor výuku z Cambridge University.“

„Pro Vědu, výzkum jste řekla: od převodu k aplikacím jsou jiní odborníci, na ten převod od základního výzkumu k aplikacím. Já hledám podstatu a jim dodávám background. Pak už je na nich, jak si s tím poradí.“

„Samozřejmě, úkol vědců v základním výzkumu je zcela jiný než vědců, kteří dělají výzkum aplikovaný potažmo potom komerční výzkum ve společnostech, ke kterému jsem se také částečně dostala. Mě určitě baví objevovat zcela nové efekty, jevy, řešit řekněme nepoznané otázky, objevovat opravdu takové ty země nikoho. A pak je samozřejmě spousta kolegů, kteří mají rádi takový ten inženýring. To znamená, vezmou nápad, vezmou řekněme ten příslušný fyzikální jev a snaží se ho uvést do praxe. A pak je dlouhá cesta ještě k nějaké komerční realizaci, protože musíte projít mnoha stádii, například výroby, vyvinout vhodné technologie dostatečně levné atd. Takže to je určitě cesta, která mě nikdy nelákala. Mě baví, že to je nové, nepoznané a teď tomu přijít na kloub.“

„Takže pochopit zemi nikoho?“

„Ano, pochopit zemi nikoho. A ještě odhalit vlastně tu zemi nikoho.“

„Jak vlastně funguje?“

„Jak vlastně funguje, a která země nikoho nebyla ještě objevena. Což je vlastně úplně nejtěžší.“

„Může se to týkat i materiálu, který se jmenuje grafén.“

Tématem pořadu Hyde Park Civilizace s fyzičkou z katedry fyziky kondenzovaných látek, MFF UK, profesorkou Janou Kalbáčovou Vejpravovou jsou grafén, 2D polovodiče, magnetické nanočástice v medicíně, detonační nanodiamanty od soukromé firmy, přístrojové vybavení ve výzkumu, ERC projekt a jak je dobré mít natrénováno a nový studijní program pro talentované studenty na Univerzitě Karlově.