04. 01. 2024 JiP

Setkání české neutronové komunity 2024

Setkání české neutronové komunity 2024

Setkání fyziků, ilustrační obrázek, generováno AI

Katedra fyziky kondenzovaných látek (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova) a Ústav jaderné fyziky (Akademie věd České republiky) pořádají celodenní setkání českých uživatelů neutronů.

Setkání české neutronové komunity 2024 navazuje na sérii každoročních setkání českých neutronových uživatelů započatého v roce 2016 a neformálních setkání neutronových uživatelů neutron.beer, které byly přerušeny pandemií Covid-19. Setkání si klade za cíl:

  1. Informovat komunitu o neutronových zařízeních, členstvích České republiky v mezinárodních asociacích a s tím spojených příležitostech,
  2. Poskytnout přehled o metodách a experimentálních technikách využívající neutrony pro studium široké škály materiálů a jevů, a
  3. Povzbudit spolupráci mezi uživateli z různých institucí a univerzit v České republice.

Všichni uživatelé neutronů a kolegové zajímající se o neutronové techniky jsou srdečně zváni. Další informace a program setkání lze najít na https://meeting.neutrons.cz/. Registrace do 10. ledna 2024.

Jazykem setkání je angličtina!

Těšíme se na vaši aktivní účast.