10. 04. 2024 9:00

309. Rozhovory o aktuálních otázkách v rentgenové, neutronové a elektronové strukturní analýze

na FJFI ČVUT

Location: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, Trojanova 13, Praha 2

9.00  Zahájení, diskuse, občerstvení

9.30 Ivo Kraus
Úvodní slovo
Introduction

9.35 Karel Trojan
Rentgenová difrakce a aplikovaný výzkum na Katedře inženýrství pevných látek FJFI ČVUT v Praze
X-ray diffraction and applied research in the Department of solid state engineering, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague

9.50 Jiří Čapek
Analýza aditivně vyrobených vzorků pomocí rentgenové difrakce
X-ray analysis of samples prepared by additive manufacturing

10.10 Stanislav Vratislav, Monika Kučeráková
Laboratoř neutronové difrakce KIPL - historie a současnost
Laboratory of neutron diffraction at DSSE (Department of Solid State Engineering) - history and presence

10.40 Lenka Prouzová Procházková
Využití práškové difrakce při syntéze nanomateriálů na KJCH
Use of powder diffraction at synthesis of nanomaterials at Department of Nuclear Chemistry


11.00 Přestávka 

11.30 Ladislav Kalvoda, Jakub Skočdopole
Příprava tenkých filmů novým depozičním klastrem
Preparation of thin films by a new deposition cluster

12.00 Jan Bárta
Tuhé roztoky multikomponentních luminiscenčních materiálů
Solid solution of multicomponent luminescence materials

12.20 Nastasja Samochvalová
Příprava krystalů biomolekul pro elektronovou difrakci
Preparation of crystals of biomolecules for electron diffraction

12.30 Tereza Mikovcová
Příprava krystalů S1 nukleazy pro neutronovou difrakci
Preparation of crystals of S1 nuclease for neutron diffraction

12.40 Petr Kolenko
Potenciál metody párového upřesňování v nestandardních přístupech zpracování dat
Potential of paired refinement procedure in non-standard aproaches to data processing. 

Po skončení přednáškového programu bude následovat menší občerstvení. Po občerstvení lze pro zájemce uskutečnit exkurze do Laboratoře aplikované fotoniky a kvantových technologií a do Laboratoře strukturní rentgenografie (2 skupiny po 15-ti lidech max.).

 Registrace zdarma, ale žádoucí (kvůli občerstvení)

https://www.xray.cz/xray/csca/r309.htm

 

 

Seminar on Structure Analysis

Group of Structure analysis organizes a regular seminar.

Usually, we meet at
Tuesday, 14:00
in seminar room F 052
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2.

You are welcome to join us!

If you wish to receive regular updates on fothcoming seminars, contact M. Dopita.