25. 08. 2022 Petr Čermák

Oceněný vědecký poster

Oceněný vědecký poster

Téma Petrovy doktorské práce je zaměřeno na intermetalika R2T2X krystalizující ve specifickém typu krystalové struktury, což může vést ke komplexnímu magnetismu s potenciálem Shastryho-Sutherlandovy frustrace v závislosti na výměnných interakcích. Zkoumá se zejména vliv tlaku, neboť mechanický tlak představuje jedinečný nástroj přímého působení na mřížku a tím i na související magnetické vlastnosti.

Sloučeniny R2Cu2In s R = Dy a Tm prezentované na konferenci SCTE představují zajímavé členy rodiny R2T2X. Bylo oznámeno, že feromagnetická sloučenina Dy2Cu2In vykazuje známky spinové orientace při nižších teplotách. Naše studie však signalizují, že původ pozorovaných anomálií spočívá spíše v teplotním vývoji anizotropie v tomto systému. Tm2Cu2In je feromagnet vykazující sklovité rysy, které pravděpodobně souvisejí s konkurenčními magnetickými interakcemi v Shastryho-Sutherlandových Tm-rovinách. Bylo zjištěno, že tlak má velmi slabý vliv na teplotu uspořádání, avšak výrazně ovlivňuje spinově skelné vlastnosti popsané v rámci Vogelova-Fulcherova modelu, což vede k posílení spinově skelného charakteru - třířádovému zvýšení relaxační doby jednoho spinového překlopení a odpovídajícímu snížení aktivační energie relaxační bariéry.

Petrův výzkum je podporován v rámci projektu GAUK 358121.